Mustafa Çelik

Hayâmız bizim muhafızımızdır
Yeryüzünde insanoğlu mahremiyle, sırlarıyla, kendine sakladıklarıyla insandır. Hayâsıyla yani utanma duygusuyla insandır. Hayâyı kaybeden kişi hayatı da kaybeder....

Müslümanların saffında yer almak(2)
Küfür cephesi karşısında Müslümanların safında yer almak, imanı muhafaza ve müdafaa etmektir. Dini Allah’a has kılanların en mühim vazifeleri, Müslümanların safın...

Müslümanların safında yer almak(1)
İnsanın insan kalması, nisyandan kurtulmasıyla mümkündür. İnsan bu dünyada hirasını yaşayarak nisyandan kurtulur. İnsanın Müslüman olmasıyla kendi hirasını yaşaya...

Zalimlerleimtihan olunmak
Dünya bir imtihanlar meydanıdır. Bu dünyada mazlum olmak da, zalim olmak da an meselesidir. Zalimlere karşı mücadele edenlerle, zalimlerle beraber olanlar hiç bir...

İslâm ümmetinin başı batıyla dertte
Asrımızda Batı, İslâm topraklarında kendine alan açmak için bahaneler icad etmenin peşindedir. Batı, yalancı ve talancıdır. Batı, İslâm âlemine karşı başlatmış ol...

:2
Komplo kültürü
Yeryüzünde maddi ve manevi bütün problemlerimize çare olan İslâm gibi bir dini gönderen Rabbimiz olan Allah’a ne kadar hamd etsek azdır. Bugünkü problemlerin soru...

:8
Kendinden bilen helak olur
Allahû Teâla yeryüzünün iktidarını vaad etmiş mü’min kuluna. Yeter ki mü’min kul revan olsun iman ve cihad yoluna. Allah’a dayanmak varken dayanılmaz yolun sağına...

:7
İslâm karşıtlarını cesaretlendirmek
Yeryüzünde çok büyük kötülüklerin işlendiği bir asrın şahidleriyiz. Merhum Mehmet Akif’in Rasûlüllah’ın doğum günlerini anlatırken ifade ettiği “Güçsüz mü bir ins...

:17
Ezana ıslık çalmak inkarcıların ibadetidir
İslâm topraklarında hilafetin ilgasından sonra kul kaynaklı ideolojiler dinin yerine ve önüne geçirildiler. Evvela şunu bilelim ki; resmi ideolojiyi ‘münzel kitab...

:6
Kur’an’ın tarihselliğini iddia etmek mürteciliktir/2...
Türkiye bir diplomalı mürteciler ülkesine dönüştü. Acıdır ama şu bir gerçektir ki biz Türkiyeli Müslümanlar olarak bugün inkarcı yorumcularla karşı karşıyayız. Ku...

:11
Kur’an’ın tarihselliğini iddia etmek mürteciliktir (1)...
Kur’ân-ı Kerim, bütün insanların üzerine her gün eşit doğan ve kıyamete kadar da doğmaya devam edecek olan bir güneştir. Buna engel olmak mümkün değildir. Mekkeli...

:12
Keyfilik küfriliğe açılan kapıdır
Yeryüzünde hukukun katillerinden birisi de keyfiliktir. Keyfiliğin hüküm sürdüğü yerde hukuktan ve hukukun üstünlüğünden bahsedilemez. Kendi keyiflerini kanun haline geti...

:21
Amerika küresel haydutların devletidir(2)
Amerika, kendisini hak ve hukuk ile asla mukayyed görmeyen bir haydutlar devletidir. Amerika’da orman kanunları geçerlidir. Amerika, her şeyi kaba kuvvetle hallet...

:25
Amerika küresel haydutların devletidir (1)
Amerika, çapulculardan, haydutlardan meydana gelmiş küresel katiller devletidir.. Kulluk kitabımız Kur’ân-ı Kerim’e göre Amerika’nın tehditleri, şeytanın tehditle...

:13
Zillet figüranları
İzzetin devreye girmesi zilletin bitmesiyle doğru orantılıdır. Zilletten kurtulmadan izzetle buluşmak mümkün değildir. İzzeti yanlış durakta bekleyenler, zilletin...

:12
Piyasa Şeytanları(1)
İslâm coğrafyasının kahır ekseriyetinin çağın Nemrudları tarafından ateşe verildiği bir zamanda “Kur’ân Müslümanlığı” maskesini takarak Müslümanlara üsve-i hasene...

:7
Piyasa şeytanları (1)
“Biz de Müslüman’ız” dedikleri halde kendi şahsi kanaatlerini, kişisel karakterlerini Kur’ân üzerinden din haline getirmeye çalışanlar, bu çağın, bu zamanın piyas...

:9
Atalar dininde ısrar etmek fesad sebebidir(2)
Yeryüzünde insan Allah’ın halifesi değildir diyenler, maymunların halifesi olmaya başlamışlardır. Oysaki nassı Kur’ân ile sabittir ki; Allahû Teâla biz insanları ...

:7
Atalar dininde ısrar etmek fesad sebebidir(1)
Yeryüzünde tarih boyunca adaleti reddeden, hukukun üstünlüğünü hafife alan ve peygamberlerin tebliğ ettikleri hakikatleri kabul etmeyen insanların, kavimlerin ort...

:16
Ezan imanın sesidir
Ezan tahammülsüzlüğü, imansızlık alâmetidir. Hazret-i Bilal’in okuduğu ezan, Müslümanları namaza çağırmanın bir vasıtasıydı öncelikle. Ne var ki anlamı, çağrışıml...