Mustafa Çağrıcı

Kur’an boşluğa sesleniş değil
Allah’ın 14 asır önce gönderdiği Kur’an ve din ne ise odur; bunlarda değişiklik, eksiltme-artırma yapılamaz. Kur’an ne dediğini açık seçik demiştir; manaları o yana bu ya...

:33
‘İnsan Onuru’ konusunda Hz. Peygamber ve biz
Peygamberimiz 632 yılında ifa ettiği ilk ve son haccı sırasında yüz binden fazla hacıya konuşmalar yapmıştı. Erken dönem İslâm kaynakları, konuşmaların başlıca kısımların...

:74
‘Keramet’ mi ‘İstikamet’ mi?
Dinler tarihi, kültür tarihi, antropoloji gibi bilimlerin anlattıklarına göre eski çağlarda dünyanın birçok yerinde kitleleri büyücüler, şamanlar, müneccimler… yönetir; s...

:14
‘İstikamet’
Çağımızda fiilen sorumsuzluk ve anarşizm üreten bir saptırılmış bireysellik ve özgürlük anlayışı giderek insanlığı kuşatmaktadır. İyilik idealinden yoksun; yönü, ölçüsü v...

:10
Cömertlik
Bugün Kurban Bayramı’nın son günü. Dilerim bayram hepimize hayırlar getirir; son yıllarda ağır sorunların içinden geçen Müslüman dünya için huzura ermenin başlangıcı olur...

:45
Din ve ahlakta eksen kayması
Geçen haftaki yazımın son bölümünde Yunus’un “Dağlar ile taşlar ile / çağırayım Mevlâm seni” mısralarıyla başlayan şiirinden üç kıta sunmuş, oradan ilhamla şunları yazmış...

:57
Kur’an’ı doğru anlama yolunda yeni bir eser
Kuruluş amacı Kur’ân-ı Kerîm’i doğru anlamanın ilmî altyapısını oluşturma çabalarına katkıda bulmak olan KURAMER’in İslâm Öncesi Araplarda Dil ve Edebiyat başlıklı yeni k...

:18
Hasbihal
Öncelikle yazılarımı beğenen-beğenmeyen, takdirkâr veya eleştirel yorum yapan; ama lütfedip okuyan, paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bir yazı okunsun di...

:48
Siyasal İslamcılıların yanlışları
Siyasal İslamcılar, son yıllarda dindar bilinen çevrelerde arttığı söylenen ahlâkî yozlaşma hususunda özeleştiri yapmayı sürdürüyorlar. Ama bence onlar önce kendilerini s...

:18
Aile değerleri ve cinsel farklılıklar
Bugünlerde ülkemizde aile değerlerinin ve doğal cinsel farklılıkların korunmasının önemi üzerine konuşmalar yapılmakta; farklı cinslerin bireysel hak ve özgürlüklerinin, ...

:15
Sorunumuz Tanzimat mı kafa yapısı mı?
Bugünlerde ara sıra TV’lerdeki ilgili tartışmalara ve köşe yazılarına bakıyorum da tekrarlanan seçimden sonra İslamcılar ve gelenekçiler diye bilinen çevrelerde bir ağız ...

İslam’ın imajı: Algı ve gerçek
Günümüzde Müslümanların gafletleri ve Batılı bazı yapıların gayretleriyle giderek Müslüman nesilleri de etkilemeye başlayan İslam’ı karalayıcı bir algı oluşturulmaktadır....

Ulema hegemonyası
Öncelikle belirteyim ki, dinimizin ve temel dinî kaynaklarımızın doğru anlaşılıp uygulanmasında ta Sahabeden başlayarak eslâfın, mezhep âlimleriyle öğrencileri ve izleyic...

‘İslam’ın cazibesi’nden kuşkusu olanlara
Değerlerine inancını ve güvenini besleyecek yeterlilikte bilgisi, aklı ve ufku olan hiçbir Müslüman, İslam toplumlarında gözlenen yanlışların nedenlerine, tarihî arkaplan...

Ramazan ve bayram ruhu
Çok şükür, bir Ramazan’ı daha ihya edip bayrama kavuştuk. Ülkeme ve âlem-i İslam’a hayırlı bayramlar, huzur ve barış diliyorum. Ama herkes Ramazanın güzelliğini tadamadı....

İslam’ın 1400 yıllık cazibesi
İslam’ın bir misyonerlik teşkilatı bulunmadığı halde 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarına kadar dünyada en çekici din idi. O saldırıları kim planladıysa tam hedeften vu...

“Dine Davet”
Günümüz Müslüman toplumları, esasında kendi kusurlarının sebep olduğu geri kalmışlığın verdiği huysuzlukla dünyaya asık yüzlü ve kavgacı bir Müslüman resmi gösterseler de...

Yoksullukla mücadelenin neresindeyiz?
Biraz akademik bir usul ile söze girmem gerekiyor. Peygamberimiz, Medine’ye hicretinden birkaç yıl sonra, Medine toplumu ve inanç grupları arasındaki ilişkileri hukuki bi...

Kur’an’da yoksullukla mücadele
Bir önceki yazımda Kur’ân-ı Kerîm’i doğru anlamak ve onu hayatımızla buluşturmak için şöyle bir yöntem izlememiz gerektiğini anlatmıştım: Önce Kur’an’ın geldiği döneme gi...

Kur’an’ı hayatımızla buluşturmak için
Önceki yazımda yanlış bulduğum tefsir yöntemlerinden bahsetmiş, Pakistanlı alim Fazlur Rahman’ın benimsediği -benim de doğru bulduğum- yöntemi anlatıp değerlendirmeyi bug...