Mustafa Çağrıcı

Ulema hegemonyası
Öncelikle belirteyim ki, dinimizin ve temel dinî kaynaklarımızın doğru anlaşılıp uygulanmasında ta Sahabeden başlayarak eslâfın, mezhep âlimleriyle öğrencileri ve izleyic...

‘İslam’ın cazibesi’nden kuşkusu olanlara
Değerlerine inancını ve güvenini besleyecek yeterlilikte bilgisi, aklı ve ufku olan hiçbir Müslüman, İslam toplumlarında gözlenen yanlışların nedenlerine, tarihî arkaplan...

Ramazan ve bayram ruhu
Çok şükür, bir Ramazan’ı daha ihya edip bayrama kavuştuk. Ülkeme ve âlem-i İslam’a hayırlı bayramlar, huzur ve barış diliyorum. Ama herkes Ramazanın güzelliğini tadamadı....

İslam’ın 1400 yıllık cazibesi
İslam’ın bir misyonerlik teşkilatı bulunmadığı halde 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarına kadar dünyada en çekici din idi. O saldırıları kim planladıysa tam hedeften vu...

“Dine Davet”
Günümüz Müslüman toplumları, esasında kendi kusurlarının sebep olduğu geri kalmışlığın verdiği huysuzlukla dünyaya asık yüzlü ve kavgacı bir Müslüman resmi gösterseler de...

Yoksullukla mücadelenin neresindeyiz?
Biraz akademik bir usul ile söze girmem gerekiyor. Peygamberimiz, Medine’ye hicretinden birkaç yıl sonra, Medine toplumu ve inanç grupları arasındaki ilişkileri hukuki bi...

Kur’an’da yoksullukla mücadele
Bir önceki yazımda Kur’ân-ı Kerîm’i doğru anlamak ve onu hayatımızla buluşturmak için şöyle bir yöntem izlememiz gerektiğini anlatmıştım: Önce Kur’an’ın geldiği döneme gi...

Kur’an’ı hayatımızla buluşturmak için
Önceki yazımda yanlış bulduğum tefsir yöntemlerinden bahsetmiş, Pakistanlı alim Fazlur Rahman’ın benimsediği -benim de doğru bulduğum- yöntemi anlatıp değerlendirmeyi bug...

:50
Bir kitabın düşündürdükleri
Bir dinî düşünce ve inanç ile bu alandaki oluşumların kötü örnekleri ve sahte temsilcileri onların aslî mahiyetini örtebilmekte, bu da o düşünce, inanç ve oluşumlar hakkı...

:41
Bir çevirinin düşündürdükleri
Hem bir kültürün gelişip zenginleşmesi ve medeniyet üretmesinde hem de insanlığın ebedi ülküsü olan hakikatin ve erdemin keşfedilmesinde çevirilerin önemli bir yerinin ve...

:175
Mazoşizme varan müsamahasızlık
Bazı yorumculara: Önce şu yazıyı lütfen sonuna kadar okuyalım ve yazacaksak ondan sonra yazalım. Kimi insanlar din, siyaset, felsefe gibi alanların problemlerine f...

:206
Bizim ulemanın zihninde kadın
Prof. M. Akif Aydın Hoca TDV İslâm Ansiklopedi’sindeki “Kadın” maddesinde “Resûl-i Ekrem’den sonra ataerkilliğin ve yerleşmiş anlayışların tesiriyle kadınların konumunda ...

:116
Din eğitimimiz: Bin yıl önce, bin yıl sonra
İslâm ülkelerindeki din eğitiminin Nizamiye Medreselerinden bile daha geride olduğunu birkaç defa yazmıştım. İşte bunun açık kanıtlarından biri: Aşağıdaki alıntı...

18-12/11/mustafa-cagrici.jpg
:104
İslâmî ilimlerde tercüme sorunu
Tercümenin önemini anlamak için büyük kültürlerde büyük dönüşümlerin tercümelerle gerçekleştiğini bilmemiz yeterlidir. Tercümenin çok fazla uğramadığı Hicaz coğrafyasını...

18-12/05/mustafa-cagrici.jpg
:185
Ahlak merkezli dindarlıktan nerelere?
Bir yazımın başlığı “Müslümanlar ne kadar Müslüman?” idi. Bu soruyu tuttum; çünkü meselenin özüne, Müslüman insanın yakıcı gerçeğine dokunuyor. Maalesef birçok k...

18-11/27/mustafa-cagrici.jpg
:138
Gençler! Siz büyüklerinize bakmayın!
Bu başlık yıllar önce bizim M. Ü. İlâhiyat Fakültesinin bulunduğu caddede gördüğüm bir bez afişten aklıma geldi. Afişte şöyle yazıyordu: “Çocuklar! Büyüklerinizi uyarın, ...

:82
Ehl-i Sünnet tek tip midir?
Başta ilk üç nesil ve mezhep kurucuları olmak üzere, Ehl-i Sünnet’i oluşturan ulema arasında, hatta hocalar ve öğrencileri arasında bile sayısız ihtilaflar olmuştur. Baze...

:82
Mâtürîdî toplantılarının hatırlattıkları
Son yıllarda ülkemizde Mâtürîdî ve Mâtürîdiliğe karşı bir ilgi patlaması oldu. Geçtiğimiz hafta sonu M.Ü. İlâhiyat Fakültesi’nde, ondan bir hafta önce de Ankara’da progra...

‘Dindarlar’ın dilleri ne kadar dindar?
İnsanı diğer varlıklardan ayıran üç ontolojik özelliği var: 1. Düşünme/inanma, 2. Konuşma/yazma, 3. Uygulama/amel. Bu üç özelliğini dinin, ahlakın ve hukukun ölçü ve ilke...

:4
‘Vahiy ve peygamberlik’
Bu başlık, 29 Mayıs Üniv. Kur’an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) tarafından Prof. Dr. Yusuf Şevki YAZUZ’un editörlüğünde yeni yayımlanmış bulunan çok yazarlı bir kitabın ...