Müslim Karabacak

Müslüman olmanın iki esası; iman ve amel-i salih -2-
Sıbt İbn’il-Cevzi’ye göre Yezid üç şeyi çok severdi: Kadın, şiir ve müzik. N. Kemal de şu olayı nakleder: “Kadınlara karşı son derece düşkündü. Güzel bir kadın olduğunu d...

Müslüman olmanın iki esası; iman ve amel-i salih -1-
İslam bu iki ana esas üzerine bina edildiğini söylesek mübalağa etmiş olmayız, aksine Kur’anî hakikati dillendirmiş oluruz. Çünkü iman ve sâlih amel (amel-i salih) gibi b...

Adam olacak, kaptığı ihaleden bellidir
50'yi aşıp 60'a merduban (merdiven) dayamış ömrümün mazide kalan, Günlerini, Aylarını, Senelerini… Bir defineci hırsı, Arkeolog merakı, Mezarcı titizliğiyle, Tedebbür ett...

:22
Başınıza taş yağsa "tarla duvarımız için Allah taş gönderdi"...
Rahmet ve şefaat Nebi’si Muhammed Mustafa’nın (Salat ve Selam O’na ve Ehl-i Beyt’ine olsun) haber verdiği kıyamet alametlerinin neredeyse tamamının Müslüman toplumu çepeç...