Müşerref Ünal

Kuvvetli bir anahtar: Ene
Cenab-ı Allah, her şeyi bir gaye ile halk etmiştir; mevcudat, eşref-i mahlûkata tablacılık ve Allah’a (cc) ibadet etmek gayesi ile halk olunmuştur.Allah’ın sonsuz ...

:1
İyi insan olmanın yolu
İlk kişiliğini; adını alırken insan, kulağında ezan sesi vardır. Kendi ismini duymadan daha, onun ismi kulaklarındadır insanın. ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER… Çünkü O ...

İnsan olmak san’atı
Her gün sokağa çıktığımızda resimden ve cisimden oluşan sûretler görüyoruz. Kimin sûretinde imtihanın verdiği güç, kiminde bıraktığı tecrübe veya kimisinde imtihan...