Murat Gülsoy

:104
Edebiyatımızın karanlık kutbu
Kötülük meselesine insan psikolojisinin karanlık taraflarına bakarak yaklaşan Yusuf Atı...