Murat Çağlar

:3
Düşünmek üzerine
İnsan beyni kavramlar ile düşünür; kelime haznesinin doluluğu oranında kendini ifade etme sınırı genişler, kelimeler arasında itinalı ilişkiler kurabildiği nispette ifade...

:7
Bir şey olmaya çalışmak ile bir şey yapmaya çalışmak...
Bir şey olmaya çalışmak ile bir şey yapmaya çalışmak arasındaki derin ve önemli ayrımı anlayabilme yetisinin çok küçük yaşlarda büyük darbeler aldığını söyleyebilirim....

:7
“Trajiekomedi” dalında tamamen duygusal bir film!
Yaşanan olumsuz bir hadise üzerine, geriye dönüp olayın nasıl cereyan ettiğini diyagramlar ile anlatmak, çoğunlukla yurtdışı kaynaklardan çeviri yaparak kopyaladığı iyile...

:4
Haydi, uyanma vakti…
Bir şeyin iyi mi, kötü mü yoksa faydalı mı, faydasız mı olduğunu sorgulamak doğal ve basit düzeyde bir analizdir. Teorik ve sistemsel düşünen biri için bu düzeyde bir sor...

Yavaşlamak ve anımsamak…
“Herkesin bir şeyleri anımsadığı bu günlerde bende bir şey anımsadım…” Bugünlerde, normal zaman ve zeminde göremeyeceğimiz düzeyde bazı artışlar görme...

:24
Benim değil, hepimizin faydası için…
Hadiseler vuku bulmadan evvel inisiyatif alarak hareket eden ve gelecekteki belirsizliği ortadan kaldıran yaklaşımın adı, 'koruyucu yaklaşım'dır. Akıl ve muhakeme ...

:21
Korona güncesi: Hastalığımız yeni başlamış değil, aksine son...
“Önce inançlar değişir, sonra pratikler…”  İçten içe sızarak giren değişim bütün bünyeyi etkisi altına alır.  Önceleri geçmişe özlem, mevcut olanı yadırgama...

:19
Normalleşmeli miyiz?
Normalleşmeli miyiz gerçekten? Yaşadığımız sorunların ardından normale dönmeyi mi umut etmeliyiz? Gerçekten böyle mi yapmalıyız? Ya yaşadığımız sorun...

:37
Corona virüse karşı davranış mücadelesi
İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yıllardır tam olarak anlatamaya çalıştığı durum bu işte… Davranış! İşyerinde teknik ve sosyal manada öngörülebile...

:19
Kebap dersem saklan, virüs dersem çık!
İşyeri hekimliği, işyerinde çalışanların yaptığı işten ve çalışma ortamından kaynaklanabilecek olası sağlık risklerine karşı korunması, yani işyerinde sağlık sorunları he...

:14
Tecrübeli bir meslek insanı potansiyel yönetici adayı mıdır?...
Meslekte fazla zaman geçirmiş ve teknik deneyim kazanmış çalışanların, işletmeler tarafından yönetici pozisyonuna getirilmesi iş dünyamızda kural niteliği kazanmış bir uy...

Önce iş güvenliği değil, önce iş!
İş güvenliği... Tahlil edilmeyi bekleyen iki kavram. İş ve güvenlik... Önce 'iş' kavramını basit bir tahlil yöntemiyle ele alalım. İş kavramın...