Muhammet Esiroğlu

Hayata dâhil olalım
Müslümanların yeniden hayata dâhil olabilmek için kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. Peki, günümüzde Müslümanlar hayata dâhil değil mi? Baktığımız zaman siyasetten...

Adalet, meşruiyetin zeminidir
Allah insanları birbirlerine karşı ünsiyet sahibi olarak yaratmıştır. İnsan, yaratılışındaki bu fıtratının gereği topluluk halinde yaşamak ister. Ve her insan kendi talep...

Gençliğin kayıp anlamı
İnsan, Allah tarafından imtihan edilmek üzere canlıların en şereflisi ve en seçkini olarak yaratılmıştır. Allah insana diğer canlılardan ayıran meziyetler vermiş ve bunun...

:2
Gündeme tutul(n)mak
Müslümanlar hassasiyetlerini kaybedeli, batının maddi gelişmişlik düzeyinde bariz bir üstünlüğü vardır. Batılılar bu üstünlüğün verdiği özgüven ve güçle Müslümanların tas...

:1
Cihanşümul Siyaset
İzlediğimiz haber bültenleri, okuduğumuz gazeteler ya da akademik kaynaklar bize dış politika diye bir kavramı vaaz eder. Dış politika kavramına, işaret ettiği nokta itib...

:25
İslamcılar neyi muhafaza ediyor?
Osmanlı’nın 18. asırdan itibaren aydın bakışı ve devlet refleksi olarak batılılaşma eğilimine girdiği bir vakadır. Batının kurduğu sistemin Osmanlıyı etkilemesi kaçınılma...

Müslüman vakarı
Müslümanların son üç asırdır ellerinden alınan izzet ve vakar belki de kayıpların en büyüğü olmuştur. Tarih bize göstermektedir ki, bazı zamanlar olmuş cenk meydanlarında...

Bu Dünya Hepimize Yeter
Ali Şeriati’nin insanın dört zindanı kitabında dünya dışı bir bilginin dünyayı keşfettikten sonra insan üzerine yaptığı gözlemleri anlattığı bir bölüm vardır. Burada bilg...

Sayıların zafiyeti
YEMEK yiyenlerin sofralarına birbirlerini çağırdıkları gibi, çeşitli ümmetlerin sizin aleyhinize birleşmeleri yaklaşmaktadır. Ashaptan biri “Ey Allah’ın Resûlü! O gün (sa...

Zamana Sahip Çıkmak
Müslümanlar için zaman ve mekân kavramı önemlidir. Kimliğin inşa süreci zamanın ve mekânın bize gösterdiği değerlerden bağımsız olamaz. Çünkü insan belli bir zaman dilimi...

Hangi düşman bizim?
ZygmuntBauman’ın Küresel Çağda Eşitsizlik kitabının girişinde şu ifadeler yer alır. “Köprüler, üstlerinden geçen yükün ağırlığı tabliyelerin dayanabileceği gücün ortalama...

Batıya rağmen
Günümüz dünyası güç ve menfaate dayalı bir sistemin ürünüdür. Siyaset, ekonomi, sosyal hayat ve dış politika gibi toplumların hayatına yön veren kavramlar bu sistemin içe...