Muhammed Okur

:19
Sadakat timsali: Zübeyir Gündüzalp
İnsanlık tarihinde bazı mümtaz şahsiyetler vardır ki, isimleri zikredildiği zaman akıllara o zatların şahsına ait olan ma’lumatlardan evvel hayatlarını adadıkları davalar...

:42
Bir istikamet şehidi: Hafız Ali Ergün
“Hayat ismine lâyık bir hayat bahşına vesilesiniz. O hayatı ihsan edene ve vesile olan uğruna, o hayatı ifna etmemek kâr-ı akıl değildir.” Hayat, ona sahip olan he...

"Dolar okusun, adam olsun"
Herkesin bildiği gibi 2 kere iki 4 eder. Bunu okullarda tekrar öğretmenin ne gereği var anlamış değilim doğrusu. Madem herkes biliyor, kimse de çıkıp bilmiyorum demiyor n...

:4
Engellerin en çetini
İnsan hayatı boyunca çeşitli işlerde çeşitli engellerle karşılaşır. Bazen engelleri aşmak için çaba sarf edip başarılı olur, bazen başarısızlığa uğrar, bazende hiç...

:3
Kırmızı çizgilerimizi muhafaza edelim
Her şahsın hayatında kendisine “sınır” olarak belirlediği kırmızı çizgiler vardır. Bu hayalî çizgileri bir çember gibi düşünelim. İnsan, hayatını belirli kural ve ...

Öfkemize mağlup olmayalım
Öfke, bireyde sorumluluğun aksaması veya yerine getirilmemesi gibi durumlarda hâsıl olur. Çünkü bu anlarda suçluluk duygusu açığa çıkar ve kendi suçuyla yüzleşmekt...