Mikail Yaprak

:15
Bir elli yıl daha göreceklere selâm olsun!
Yeni Asya 51. yaşına girerken, ikinci 50 yıl seferberliği de bütün hızıyla devam ediyor. Biz elli yılını gördük, bir elli yıl daha göreceklere ve daha sonrasına selâm ols...

:3
“Bir aileden bir kurban yeter’
Yüzyıllardır geçerliliğini sürdüren atasözlerimiz vardır. Lâkin şu “Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir” atasözü bu gidişle biraz sorgulanır hale gelecek gib...

:5
Korkuyor muyuz?
İnsana emaneten verilen her özellik gibi, korku hissi de ancak yerinde, zamanında ve fıtrata uygun devreye girerse bir mâna ifade eder. Tarih boyunca cesaret timsa...

:2
Âbid Ağa ve müellim Bey
Hemen ifade edelim ki, başlıkta her hangi bir yazım hatası yok. Yani “muallim” yerine sehven “müellim” yazılmış değil. Öyleyse iki kelimenin mâna farkını hemen hat...

:3
“O yol bir bataklığa girdi”
Kader planında zaten var olan şeylerin, yeri geldikçe, kaderî miktarınca ve kaldıracağımız kadarıyla zuhura çıkmasına kanaat edelim ve bekleyelim! Fazla kafa yorma...

:7
Hedefimiz ve programımız
Risale-i Nur Külliyatı’nda çok sayıda maksat ve hedef tarifleri vardır. Onlardan misal olarak sadece iki tanesini aktaralım: “Hedefimiz ve programımız, evvelâ kend...

:5
“Sen de minarede şarkı söyledin mi?”
Minarelerin mâna ve kıymetini, ne için yükseltildiklerini ve neye hizmet ettiklerini dünya-âlem biliyor. Oradan şarkı söylenemeyeceğini de... Öyleyse başlıktaki so...

:4
Meğer ki tam yüz yıl geçmiş!..
Bilhassa Aralık’ın son haftasında Avrupa; koskoca bir yılı geride bırakmanın ve gelecek yeni yılın heyecanını yaşar. Süslemeler, ışıklandırmışlar, şenlik ve eğlenc...

:9
Timurlenk Bozkurt’u tanımak
Yazı başlığımızın garipliği; 23 Aralık 2019 Pazartesi günü gözlerini fani dünyaya kapayıp ebedî âleme açan Timurlenk Bozkurt’un hayat çizgisindeki garipliklerin yazı başl...

Timurlenk Bozkurt’u tanımak ve anlamak
Yazı başlığımızın garipliği; 23 Aralık 2019 Pazartesi günü gözlerini fani dünyaya kapayıp ebedî âleme açan Timurlenk Bozkurt’un hayat çizgisindeki garipliklerin yazı başl...

:39
Haramdan hayır gelmez!
Yine bir yılın sonu geliyor. Gelen yıla da hiç hayırlı girilmiyor. Yılbaşı çekilişi adı altında yeni yılın başına çoraplar örülüyor, fırıldaklar döndürülüyor. ...

:2
Özgün ve üzgün
Her zaman bizzat merak ederek değil de, ara sıra denk geldikçe, bazı “özgün“ yazarların, dünyayı makaraya saran yazılarını keyifle okumuşsunuzdur. Bu yazımızın da ...

:9
İmansızlık cereyanına karşı iman cereyanı
Bir zamanlar devlet ve siyaset ricalinden, kendisine “siyasî tarafgir” nazarıyla bakanlara Bediüzzaman şöyle haykırmıştı: “Hey efendiler! Ben imanın cereyanındayım...

:6
Üstad’ın izinde
Bir zamanlar Van Kalesi’nin tepesinde ayağı kayan Üstad Said Nursî, düşerken kendi derdine düşmemiş, “eyvah dâvam” diyerek gayriihtiyarî haykırmıştı. İnayet-i İlâh...

:4
Yanlıştan kurtulmak adına da yanlış yapılırsa...
Bazı şeyler bizzat güzeldir, ona hiç kimse çirkin diyemez. Bazı şeyler de zahiren çirkindir, ama sağladığı neticeler itibariyle güzeldir. “Sevmediğiniz bir şey siz...

:11
Çocuk deyip geçmeyelim!
Çocuklarımızı anlama, onları koruyup kollama hususunda Allah Resûlü (asm) bizim en büyük rehberimiz olmalıdır. Odur ki (asm), “Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyem...

:9
Uzaklaşarak uzlaşmak
Uzlaşma meselesinde bir inceliği eğer biraz daha irdelersek, görürüz ki “uzlaşmak” ile “barışmak” kelimeleri mâna ve kavram olarak biribirine yakın göründükleri kadar da ...

:22
Kardeşlik hukuku
Acaba bugünün keşmekeş hayat şartlarında bir çok hak hukukla beraber kardeşlik hukukunu ne kadar gözetebiliyoruz? “Hakkın hatırı âlidir.” Amenna! Lâkin hakl...

:16
Namaz ve meşveret
Meşvereti emreden şu âyet-i kerimeyi dikkat ve tefekkürle okuyalım: “Onlar, Rablerinin dâvetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi ...

:10
Zengin veya fakir sayılmak
Bir kere, “zengin” dendiği zaman, ardı arkası kesilmeyen bir dizi soru onu takip edebilir. Hangi alanda, ne kadar, nasıl, kime göre, maddî mi, manevî mi, dünyevî m...