Mikail Yaprak

Yeni Asya’nın duruşu neden durdurulamaz...
Yeni Asya çıkışından bu yana hiçbir baskıya boyun eğmeden, bedeller ödeye ödeye doğruları yazarak, hakta sebata devam ederek bu günlere ulaşmıştır.Hatta, Risale-i ...

Kabil; Kabillerle değil Habillerle kurtulur
İlk babamız Adem Aleyhisselâm’ın ilk oğullarından Kabil’in, Habil’i haksız yere öldürmesi, ilk kara leke, ilk kanlı satır olmuş. Kabil’i takip edenler, o kara lekeleri ar...

Aday, adam ve adak...
Dünya işlerinde, toplum ve siyaset alanında çeşitli hizmetler için aday aranır, aday bulunur veya aday olunur.Ama öyle büyük ve muazzam dâvâlar var ki; aday olmada...

Demokrasinin neresindeyiz..
Batıdan örneklerle başlayalım..Amerika’nın sevilen başkanı John F. Kennedy’nin 22 Kasım 1963’te planlanmış bir suikaste kurban gitmesiyle yerine geçen Lyndon B. Jo...

Acele etmeyen, ecele gitmez mi?
Ey insan! Varsın senin, “Acele eden ecele gider” sloganın trafikte en üst seviyede geçerliliğini sürdürsün.Ama bunu her alana, maddî ve manevî her meseleye, dünyev...

Ders Salih Çökren’den, yazısı bizden
Hastalığı esnasında 15 Kasım 2019’da evinde ziyaret ettiğimiz ve 8 Ağustos 2021 günü Hakk’ın rahmetine kavuşan Salih Çökren Ağabeyi, kendi ağzından bir “ihlâs” dersi hatı...

Hicretin sürekliliği
Bugün, Hicrî 1443’ün dördüncü günündeyiz. Aslında, hicrî takvimin başlangıcı olarak, Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz’in hicreti esas alınmakla beraber hicrette süreklili...

Düğünün düğümü
Düğünlerimiz; çözülmeyi bekleyen bir “düğüm, ”sosyal bünyemizin yüreğinde bir “ukde”dir adeta..Bu düğümü çözdüğümüz, Kur’ân ve Sünnetin ışığında İslâmî ölçülere uy...

Şahs-ı manevînin ruhunu temsil eden şurâlar
Kendilerini yanılmaz zanneden nice büyüklerin ve büyük grupların apaçık yanılgıya düştükleri çok kritik dönemleri mânen ve fikren yara almadan istişarelerle aşarak geldik...

Kurban ve ölüm
Halk arasında “kurban olma”nın olabildiğince cömertçe bol keseden yerli yersiz sarfını bilirsiniz. Her fırsatta, “kurban olayım, canım sana kurban, veya annen sana kurban...

KURBAN VE ÖLÜM
Halk arasında "kurban olma"nın olabildiğince cömertçe bol keseden yerli yersiz sarfını bilirsiniz. Her fırsatta, "kurban olayım, canım sana kurban, veya annen sana kurban...

Dosdoğru yolda meşveretle
Abdullah İbni Mes’ud (ra) anlatıyor. Resulullah (asm), bir gün bize bir çizgi çizdi. Sonra, “Bu, Allah’ın yoludur.” buyurdu. Ardından bunun sağından, solundan bazı çizgil...

Üstadın portresinin bütün haşmetiyle göründüğü içtimaî alan...
Sünûhat ve zuhurat kabilinden kalbe ihtar edilen içtimaî ve siyasî derslere göre bir yolun takip edilmesinde şer aranır mı?Bediüzzaman gibi bir zat bir tercihte bu...

Toplum ve yığın
Geçmişten bugüne toptancı zihniyetlerin kaybederek yol aldığı, bazen de tam bir çıkmaza ve batağa saplandığı gerçeğiyle, Türk siyaset tarihinin tozlu sayfaları dolu dolud...

Bu da geçer ya hû!
Her alanda bünyemizi saran bir takım hastalıklar, bakış açılarımıza da bulaşmıştır.Milletçe ve ümmetçe kendi tarihimize sağlıklı bir bakışla bakmaktan âdeta mahrum...

Bugün Demirel’in günü
Evet, bugün merhum Süleyman Demirel’in rahmetle ve duâlarla yad edilme günü.17 Haziran 2015 tarihinde 91 yaşında bu dünyaya gözlerini yuman 9. Cumhurbaşkanı Süleym...

Nurculuk
Nurculuğun hakikî mahiyetini bilmeyenlerin, bilmek istemeyenlerin veya işlerine gelmediği için kasten düşman olanların, çokça Nurculuk tarifleri olmuştur.İşte böyl...

“Etrafına toplandığımız hizmet-i Kur’ânîye”
Ne bahtiyardır onlar ki, adımlarını rastgele atmazlar, rastgele söz sarfetmezler ve birbirlerini gıybet edip çekiştirmezler.O bahtiyar zümre, Allah’ın (cc) emirler...

Toprağın nutku
Sözde “soykırım” iddialarının yeniden gündeme getirilmesi sonrası bu üçüncü makalemiz oluyor.Elbetteki bundan maksadımız, dünü bugünle kavga ettirme sevdasında ola...

:10
Dünyanın beyninde bir “ur” İsrail
Bilirsiniz, bir beyinde bir "ur" varsa; ya âcil müdahale ile o beyin o "ur"dan temizlenir, ya da o "ur" o beyini temizler, yani hayatiyetinin sona ermesine sebep olur....