M.Hanefi Örnek

Eğitim; ailede başlar, okulla beslenir
Ailemiz ve İslâm ümmeti nezdinde sağlam bir zemin oluşturmak zaruret haline gelmiştir. “İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak, tüh o asrın gayretsiz adam...

:1
Cehalete yenilmemek için, yenilenmek zorundayız
Her saniyesi bile insan aklının alamayacağı bir faaliyete sahne olan kâinat, değişiyor, gelişiyor ve yenileniyor. Kâinat; baş döndüren bu hareket ve faaliyetlerle ...

:10
İdeal bir nesil demokratik eğitim ile yetiştirilir
Demokratik bir toplumun yeniden inşasında en büyük misyonu eğitim ve eğitimciler yüklenir. İdeal bir toplumun tasavvurunda millî ve manevî değerlerin pratiğe dönüş...