Meriç Velidedeoğlu

:4
‘Rüzgâr eken fırtına biçer!’
16. yy’ın siyasal bilimcisi Makyavel’in (Machiavelli, 1469-1527), “siyaset” bağlamında oluşturup, geliştirdiği bir kuram olan “Makyavelizm”e göre “Sıradan bir insan iken,...

:8
‘Hukuk Devleti’ mi? ‘Kişi Devleti’ mi?
Değerli dostlar, başlığın içerdiği konudan önce, başka bir duruma kısaca değinmeli diyorum. Bilmem anımsanır mı, Erdoğan’ın oğlu Bilal’e İtalya’da eğitimini sürdür...

:8
Depremle birlikte yaşamak
Değerli dostlar, Ege’deki deprem sürerken, Prof. Dr. Ahmet Ercan: “Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. (...) Ülkede deprem sorununu çözmek i...

:3
‘Kıht-ı Rical’
Başlık Arapça bir tamlama; sözlük anlamı, “Devlet Adamı Eksikliği” ya da “Devlet Adamı Kıtlığı”dır.Değerli dostlar, bu başlıkla bu sütunlarda yayımlanan üçüncü yaz...

:11
‘Quo vadis?’
“İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi”, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği bir kararı tanımamış. (13.10.2020)İnsan bu durum karşısında o ünlü soruyu sormaktan kendini...

:12
Dünya Kız Çocukları Günü
Değerli dostlar, önümüzdeki pazar günü “11 Ekim”, anımsanacağı gibi “Dünya Kız Çocukları Günü”...Evet, sekiz (8) yıl önce “11 Ekim” günü “Suudi Arap Şeyh Hazretler...

:5
‘26 Eylül’ dolaysiyle!
Değerli dostlar geçen haftaki yazıda, “Erdoğan Hükümeti”nin yasakladığı “26 Eylül Dil Bayramı”nı kutladım. (26.9.2020) Cumhuriyet’in değerli yazarı “Adnan Binyazar...

:14
Yarın ‘26 Eylül Dil Bayramı’!
Evet, öyle değerli dostlar; günümüz iktidarınca son verilip noktalanan “26 Eylül Dil Bayramı”nın dolaysiyle yok edilen “Türk Dil Kurumu”nun yaratıcısının “Nüfus Cüzdanı”n...

:7
‘Torpil’
Değerli dostlar, “torpil”in sözlük anlamının, “sualtı silahı olarak kullanılan büyük bir bomba” olduğu çoğunlukla bilinir.Ayrıca bu gerçek anlamından başka, “arkaç...

:10
İlahiyatçı ne diyor?
Değerli dostlar, yine kısa bir “giriş”le başlasak diyorum. Bilindiği gibi “Çağdaşlaşma” yolunda yapılan devrimlerden söz edilirken, çoğu kez “1789 Fransız Devrimi” ardınd...

:6
Yine mi?
Değerli dostlar, bildiğiniz gibi, “30 Ağustos Zafer Bayramı”nı kutlamayı yasaklamıştı Erdoğan “Covid-19” salgınını bahane ederek.Dahası, devletin “Çelenk Merasimle...

:16
‘Ağustos’ ayı
Değerli dostlar bilindiği gibi, “Kurtuluş Savaşı”mızı “zafer”le sonuçlandırarak, devletimizin, “T.C. Devleti”nin kuruluşuna giden yolu açan, “30 Ağustos Zaferi”nin kutlam...

:6
‘Bir fikir gazetesinde otuz yıl’
H.V. Velidedeoğlu(6.8.1972)Değerli dostlar bilindiği gibi bu “otuz yıl”a, “yirmi yıl” daha ekleyerek tam “elli yıl” yazdı “Hıfzı Veldet Hoca”, gazetemiz “Cu...

:11
‘Mecelle’
Değerli dostlar, ülkemizin gün geçtikçe büyüyen yarası “Kadına Şiddet” olayı, artık “Şiddet Kronometresi”yle sayılandırılıyor.Otuz bin (30.000) kadın üzerinden yap...

:14
Lozan’dan Lozan’a!
Değerli dostlar hemen hemen her yıl “24 Temmuz Lozan Günü’nü anmak, “Temmuz” ayı ile sınırlı kalmaz, Ağustos’a sarkar.Bu yıl “31 Temmuz” günü, yazarımız Özlem Yüza...

:26
‘24 Temmuz Lozan Günü’
Bugün devletimizin, “TC Devleti”nin “Var Oluş Senedi” olan “Lozan Barış Antlaşması”nın 97. yılı. Ülkeler için yaşamsal değeri olan böyle tarihlerin sonları “sıfır”...

:9
86 yıllık...
Değerli dostlar, ülkemizin onca “yaşamsal” sorununu bir kenara itip, “Ayasofya” konusuyla toplumu, milyonları oyalamak, dahası kenarından köşesinden olsa da dünya gündemi...

:8
Düğme
Değerli dostlar, devletimizi yıllardır yöneten bu “Tek Kişilik Keyfi Devlet Yönetimi” ülkemizi tam bir sorun yumakları deposu durumuna getirdi.Ayrıca öyle olmadık ...

:9
Bir zamanlar...
Değerli dostlar, gazetemiz Cumhuriyet’in başyazarlarından İlhan Selçuk ve çizerlerinden Turhan Selçuk kardeşlerin aramızdan ayrılışlarının onuncu yıldönümünde, “21 Hazira...

:16
‘Kavrulmak’ ve ‘savrulmak’
Değerli dostlar, geçen yıl, Birleşmiş Milletler’in (BM) dünya liderlerine özgülenen “74. Genel Kurul Toplantısı”nda, konuşma sırası Türkiye’ye geldiğinde, Erdoğan, “İnsan...