MERAL DEMİRDÖĞMEZ

:2
İçtimaî hayatımızda muhabbetin önemi
Muhabbet, insanın şahsî ve içtimaî hayatını terakkiye, saadete, istikamete vesile aynı zamanda programlayan bir esas hatta bir düstur diyebiliriz. İşaratü’l İcaz’d...

:10
Ahireti gerekli kılan “Adalet-i Mahzâ”
Kur’ân-ı Kerîm’in dört esasından biri de adalettir. Risale-i Nur’da; adalet-i mahzâ, adalet-i izafiye, adalet-i nisbi, adalet-i hakikiye, adalet-i mutlak gibi birç...

:1
Peygamber Efendimiz’in (asm) içtimaî hayata getirdiği yenili...
Efendimiz’in (asm) getirdiği nur ile, gerek kalp ve gönüller de, gerekse şahsî ve içtimaî hayatta meydana gelen değişimleri tam manasıyla yazıya dökmek elbette mümkün değ...

:7
Ahireti gerekli kılan adalet-i mahza
Kur’ân-ı Kerîm’in 4 esasından biri de adalettir. Kur’ân-ı Kerîm’in bu zamana bakan mânevî tefsiri Risale-i Nur’da; adalet-i mahza, adalet-i izafiye, adalet-i nisbi...

:12
‘Muhabbet fedaisi’
Zübeyir Ağabey’in, “Lahana yaprağı kadar da olsa bir gazetemiz olsun” sözlerinden yola çıkan, Yeni Asya, 49. Yılında da Risale-i Nurlar’ın nâşir-i efkârı olmaya, hakkı ve...

:3
Mana-i harfî ve mana-i ismî
Üstad Hazretleri, Mesnevî-i Nuriye’de, “Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde, yalnız dört kelime ile dört kelâm öğrendim” der: “Mana-i harfî, mana-i ismî, niyet ve naz...

:3
Mersin’de “Neşr-i Envar” coşkusu
Mersin Yeni Asya Neşriyat Komisyonumuzun hazırlamış olduğu “Neşr-i Envar” programı bir kez daha şevkimizi kamçıladı. Açılış konuşmasını yapmak görevi bendenize ver...

:2
Ne büyük bir şeref senin (ASM) ümmetin olabilmek!
Eğer sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım” sırrına mazhar, şeref-i nev-i insan ve ferid-i kevnüzaman olan Fahr-i Kâinat (asm) ne büyük şeref Senin (asm) ümmetin olmak, ola...

:4
Tesanüt ve uhuvvet zamanı
Lâhika mektupları ve Hizmet Rehberi dikkatle okunduğunda, tesanüd ve uhuvvetin hemen her sayfada nazara verildiği göze çarpar ki, bu da “İslâmiyetin mizacı-rabıtası; muh...

Meselemiz ihlâsı kazanmak olmalı
Üstad Hazretleri’nin “Bu lem’a laakal her on beş günde bir okunmalı” dediği, İhlâs Risalesini, (21. Lem’a) Mersin Yeni Asya hanım okuyucuları haftada bir okuyup, mütalâa ...