Mehmet Ulusoy

:28
'Başka bir sanat'ın olanakları üzerine
Aşağı yukarı aynı içerikte bir yazıyı ele almayı düşünürken “Başka bir Sanat Mümkün mü?”* başlıklı kitap elime geçti. İçlerinde Alaaddin Şenel, Ali Artun, Emre Zeytinoğlu...

:12
Halkın adalet duygusu ve devrimci siyaset
23 Haziran seçim sonuçlarını belirleyen en kritik olay, YSK'nın hukuku çiğneyerek aldığı seçimi yenileme kararıdır. İktidar baskısıyla alınan karar ve gerekçesi, kamu vic...

Estetik alçaklığın neresinde?
Postmodern Yeni Ortaçağ’ın sanat kuramcılarına göre, sanatın toplumsal, insani bir amacı yoktur, olamaz! Sanatçı, eserini üretirken içinde yaşadığı topluma, ulusa ve insa...

Çürüyen Batı'nın estetiği: Sapıklık 'özgürlüğü'...
Abdullah Şevki adlı bir yazar, Zümrüt Apartmanı adlı romanında bir çocuğa yapılan cinsel tacizi olağan bir şeymiş gibi ayrıntılı olarak anlatıyor. Bu etik ve estetik dışı...

Avrasya kültürünün mitolojik kökleri: Türk kültüründe 'ejder...
Türk kültürünün mitolojik, tarihsel köklerini incelerken, özellikle kutsal dağ, kutsal ağaç/Hayat Ağacı, Huma Kuşu/Umay, Sungur Kuşu, Kartal, Ejder/yılan (Evren) gibi Tür...

H/Uma/y-Simurg'un gizemi ve küllerinden yeniden doğan Asya (...
ÇİNLERDE VE TÜRKLERDE ORTAK FELSEFİ KÖK Türklerin ve Çinlerin, belli farklılıklarla diğer Asya halklarının, ortak paylaştığı simge ve değerlere damgasını vuran tem...

Umay'ın / Simurg'un gizemi ve küllerinden yeniden doğan Asya...
Asya Çağı ya da Avrasya Çağının ve uygarlığının odağını, kalbini Orta Asya oluşturuyor. Başka deyişle, Turan coğrafyası, Turan kültürü. Tek başına Çin, Hint, Mezopotamya,...

:7
Resimde toplumsal gerçekçilik ve Cemil Altaylı: Toprağın isy...
Türk resminin özellikle 1920'lerden günümüze gelişim serüvenine baktığımızda, ulusal ve toplumsal sorunlara ilginin artması ile figür ağırlıklı resme yönelim arasında bi...

:4
Gezi ruhunu yargılamaya kalkmak ya da Van Gogh'un enerji çiz...
Toplumların yeni bir sürece, yeni bir çağa evrildiği ve kültürel bir kaosun yaşandığı dönemlerinde maddi ve manevi her şey tam bir değerler karmaşası, belirsizlik, aldatı...

:26
'Biz bu .oku niye yedik!..' ya da baştan başlamak...
En sonunda, ağanın marabasına itiraf ettiği “Madem başladığımız yere dönecektik, biz bu .oku niye yedik!” noktasına gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin acı ve ibret dolu, kab...

:5
Devrimin estetiği ya da siyaset ve kuvvet ilişkisi
Şu geçtiğimiz 30 yılda, devrimciler, sosyalistler olarak, beynimize çakılmışcasına öğrendiğimiz en önemli gerçek, siyaset ve kuvvet ilişkisidir. Ne kadar doğru siyasetler...

:2
Ahilikteki Anadolu özgünlüğü (2)
Anadolu'da uygarlık kurmanın, bağımsız ve egemen bir ulus olmanın bedeli büyüktür. Ama böylesi eşsiz bir coğrafyada yaşamak için ödenmeye değer bu bedel, aynı zamanda boy...

:36
Çaptaki sır
Geometrik bir kavramdan söz etmiyorum. İnsan gerçeğine ilişkin bir özelliğe değinmek istiyorum. Halk arasında, derin, koyu muhabbetlerde sık sık geçer; “çapsız adammış ve...

:19
Bugün Şeyh Bedreddin olmak
Ölümünün altı yüzüncü yılında Şeyh Bedreddin bizim için anlamı hâlâ büyüktür. Düşünce ve eylemiyle, yaşadığı çağda, Osmanlı toplumunun olduğu gibi İslam dünyasının da en ...

:6
Gerçek olan her şey sahteleşiyor ya da AVM poşetlerindeki ca...
Gerçek olan her şey hızla sahteleşiyor, yalana dönüşüyor. Maddi, ve manevi her şey piyasada ve günlük hayatta sahtesi tarafından yerinden ediliyor. Türkiye'de, 1990'larda...

:3
Ahi Evren’den günümüze üretim kültürü ve ulusallık...
Günümüzün en önemli olgularından biri, ulusal kültüre ve tarihe karşı derin bir yabancılaşma yaşanıyor olmasıdır. Burada, geçmişten kalma kalıplarla kendini tanımlayan hi...

:18
Köksüzleşme ve aydın yabancılaşması (2)
Tamamı Teori dergisi Kasım 2018 sayısında yayımlanan “Aydın Yabancılaşması”nın iki temel kaynağından ortaçağa, yerel-Osmanlı köklerine ilişkin boyutunu, daha önce bu köşe...

Andımız'dan 'Padişahım çok yaşa'ya: Türk düşmanlığının ideol...
AKP iktidarının Andımız'a karşı ısrarlı ve kararlı tavrı, bugüne kadar izledikleri stratejik ve taktiksel siyasetlerin de bir blançosu niteliğindedir. Çünkü Andımız, genç...

Yabancılaşma, soysuzlaşma ve aydın ihaneti
Mustafa Sabri ve Ahmet Altan... Bu iki ismi yanyana getirenin ne olduğu az çok kestirilebilir. Evet, onların çok temel bir ortak özellikleri var: Ulusa yabancılaşma, soys...

:7
Badiou'nun hakikat estetiği: 'Emperyal'izme ve 'demokrasi'ye...
Geçtiğimiz yıllarda İletişim Yayınları'nın “SanatHayat” dizisinden çıkan Sanat Manifestoları başlıklı kitabı okurken, çoğu modernist içerikli ve postmodernizme yöneliş iç...