Mehmet Tosun

Dindar bir iktidarın tehlikeleri
Sözlerin vecizi ile başlayalım: “Tam ve hakiki dindar, müttaki olanlar, tam siyasetçi olamazlar.” Yani bir elinde siyaset topuzu, bir elinde Nur barındıramazlar. K...

Hakikat mesleği ve hakikatin gür sesi
“Hakikat hiç kimseyle paylaşılmasa bile hakikat olma vasfından bir şey kaybetmez. Ama paylaşılmayan hakikat, hiçbir zaman “tecelli” etmez” diyor İsmet Özel, Üç Zor...

Merkez, sağ mı?
1950’li yıllara kadar “yok olarak” farz edilen ve karar alma mekanizmasına alınmamış köylüler ve kasabalılar yani “çarıklı kesim” Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle h...

Öğretmenler Silopi ve Cizre’ye dönebilir mi?
Geçtiğimiz 14 Aralık’ta Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan yaklaşık 4 bin öğretmen cep telefonlarına “Hizmet içi eğitime alındınız. İsterseniz bu eğitimi m...

İmam-Hatiplerde nitelik sorunu
“Hâkim kılınacak olan şeyler, İslâm’ın getirdiği ana kaidelerdir, Sünnet-i Seniyyedir, imam hatip liseleri imam yetiştirsin diye açılmadı, dinini bilen doktorlar, avukatl...

:22
YGS’de barajı geçtik mi?
Bir YGS heyecanını daha geride bıraktık. Yine sınav dönemindeki haberler gündemimize yerleşti. “Kaos, fiyasko, manipülasyon, sorular sızdı mı? Kazanan hangi ders...

:34
Eğitim ve dindarlaşma
Geçen hafta içerisinde iki haber gündemimize düştü. İlki “İmam-hatiplere öğrenci kaydı 1 milyon sınırında” haberiydi. Diğeri de Mustafa Akyol’un &l...

Eğitimcinin eğitilmesi
Türkiye’de öğretmen olmak için bir diploma bir de bir sınavı geçmek yetiyor da artıyor bile. Bunun dışında yapılmaya çalışılan her şey yama yapma yahut boyama&hell...

Yeter ki devlet bassın!
( Dikkat! Bu yazı ironi ihtiva eder! ) Yeter ki devlet bassın! Risalelerde put yazılmış pot yazılmış bir önemi yok. Neticede Osmanlıca yazılışları aynı olan iki keli...

Eğitim, ama nasıl?
“Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimali var.” Eğer eğitim insana kendini tanımaya fırsat vermiyorsa o eğitim heba say...

Eğitim zayiatı olarak müfredat
Müfredat Demokles’in kılı gibi başımızın üzerinde dururken, öğretmenlik kılavuzun sinyalinde birer robot halini almışken, yıllardır yap boz tahtasına çevrilen eğitim, zayiat...

İslâmda temsil ve Demba Ba gerçeği
“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki Küre-i Arz’ı...