Mehmet Tahiri Güzel

:9
Dedem Tahirî Mutlu
Dedemi gördüğümde, karşımda var. Ak sakallı, nur yüzlü bir ihtiyar. Üstad ile tanışmış, olmuş bahtiyar. Mümtaz bir kişiydi, dedem Tahirî Mutlu. ...