Mehmet Şerif Akay

:7
Tek çözüm demokrasi
1946’da tek partinin hüküm sürdüğü dönemde, baskıcı rejimden kurtulmak isteyen, fikir birliği içerisinde olan fertlerin kurduğu bir partidir Demokrat Parti. 1946 s...