Mehmet ÖZDEMİR

:6
Gençlikte ne ile meşgul olunursa kişinin istidatları onda in...
Merhum Zübeyir Gündüzalp ağabeyin “Altın Prensipler”ini hatırlamaK lazım. Orada şöyle der: “Gençlikte insan ne ile meşgul olursa istidatları onda inkişaf eder. Tuğlaları ...

:5
Darü’l Erkam’ın önceliği imandı
Cündüb bin Abdullah (r.a): “Rasulullah (asm) Kur’Ân’dan önce bize imanı öğretti” buyurmuştur. Sağlam bir akide inşasından sonra tedrise devam edilmiştir. HAZIRLAYA...