Mehmet Örnek

Esmânın temessülâtı: Cennet
Allah’ın isimlerinin cilvesi, tecellisi bir kısmı dünyada, tamamı ise ahirette hakikî surette görülecektir. Dünya imtihan meydanı olduğundan, bazı esmaların tecel...

Cennetin odaları
Cennette derecelere göre farklı odalar vardır. Dünya hayatındaki yaşantımıza göre bu dereceler belirlenir. Zerre kötülük bile lâyığını bulacakken, elbette mükâfats...

Cennetin su kapları
Su dünya hayatında vazgeçilmez bir nimettir. Öyle ki, susuz insan yaşayamıyor. Çünkü su, hayatın idame ettirilmesi için büyük bir ihtiyaç. Lezzetiyle, görüntüsüyle...

:1
Kur’ân’da Cennet
Cennet, sonsuz mutluluklarla dolu ebedî bir hayat. Kimilerine göre son hedef, kimilerine göre vuslata açılan kapı. Visalin en güzel hali. Bitmeyen nimetler ve solm...

:1
Cennette şeffafiyet
Şeffaflık sırdır. Hayatımızda nimet olarak gönderilen bütün güzellikler bu sırrı barındırıyor. Evimizin pencereleri, etrafımızdaki hava, içtiğimiz su. Tabi bu sır,...

Sonsuz güzellik mümkün mü?
Güzellik göreceli bir kavramdır. Yaratılış itibariyle baktığımızda her şey ya bizzat, ya netice itibariyle güzeldir. Her şeyde O’nun esmalarının cilvesi olduğundan lâyıkı...

:2
Cennette hayat
Hayat, şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi, en büyük neticesi, en parlak nurudur. Zîhayatı, küçük bir kâinat hükmüne getiren, mevcudatla münasebetdar eden hayattır. ...

:4
Cennette Tûbâ ağacı
Tûbâ, Allah’ın kudretiyle Cennet’e dikilmiş bir ağaçtır. Onu diğer ağaçlardan ayrıcalıklı kılan, Cennet gibi bir yerde ebedî olarak kalmasıdır. Yûnus Emre’nin mısr...

Cennette Adalet
Kâinatta her şey muntazam bir şekilde yaratılmıştır. “Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri yanımızda olmasın. Her şeyi biz belirli bir miktarla indiririz.”1 Bu denge v...

Gözün görmediği nimetler
Cennette bildiğimiz nimetlerin yanı sıra, hiç görmediğimiz, hayal dahi etmediğimiz nimetlerin olacağı hadislerle sabittir. Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: “...

:2
Cennette ibâdet
İbadet, kulun Allah’a karşı olan vazifelerini yerine getirerek O’nun rızasına ulaşmaktır. Ubudiyet ise, Allah’ın yaptığına razı olmaktır. Dünya hayatında imtihan g...

:1
Cennetin büyüklüğü ne kadar?
Cennet’in büyüklüğü Kur’ân’da göklerle yer arası bir genişlik, sünnette ise yüz yılda aşılamayacak uzunlukta gölgelik ve benzeri tahayyül sınırlarını aşan ifadeler olarak...

:1
Cennette uyku var mı?
Uyku, yorgunluğu gidermek ve dinlenmek için yaratılmıştır. Kur’ân’da “Uykunuzu bir dinlenme, bir rahatlama vakti kıldık”1 âyetiyle uykunun istirahat için verilen nimetler...

Sabrın sonu Cennettir
Dünya bir imtihan yeridir. Karşılaştığımız zorluklara, musîbetlere, hastalıklara ancak sabır kuvvetiyle dayanabiliriz. Sabır sıkıntı ve meşakkatlere karşı dirayetl...

:3
Kedersiz bir Cennet
Her şey zıddıyla bilinir. Karanlık olmadan ışığın değeri anlaşılmıyor. Acı olmadan da, mutluluk bir anlam ifade etmiyor. Bu nimetlerin tam farkında olmamız için Al...

:2
Cennette terakki var mı?
İnsan, dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Asıl vazifesi  duâ ve tekâmüldür. Marifetullahın kodlarını hayatına yansıtarak  terakkiyatı gaye etmesi gerekir. En güz...

Cennetin yapısı
Yaratılan her şeyin yapısal özellikleri olduğu gibi, Cennetin de yapısında belli özellikler mevcuttur. Dünya gözüyle var olan eşyalarda bunları görebiliyoruz. Ahi...

:6
Cennette gazete okuyabilecek miyiz?
Geçen hafta Yeni Asya Vakfı’nda başlayan seminer sezonunu “Risale-i Nur’un medyadaki dili” semineriyle açan Kâzım Güleçyüz’ün konuşmasına “Cennette gazete olacak mı?” sua...

Cennette cismaniyet
Risale-i Nurlar’ın birçok yerinde Cennet ve Cehennemin cismanî olduğu ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi açık ve net bir şekilde, neden cismanî olması gerektiği ...

Cennetin dili
İbni Abbas (ra) rivayet ediyor: “Şu üç şey sebebiyle Arapları sevin: Ben Arap olduğum için, Kur’ân-ı Kerîm Arapça olarak nazil olduğu için, Cennette Arapça konuşulacağı i...