Mehmet Ocaktan

:305
İslamcı aydınların bize anlattığı hikaye böyle değildi...
Günümüzde genel olarak İslam toplumlarında, özelde ise Türkiye bağlamında İslamcı aydınların ahlaki hassasiyetler temelinde konuşmadıklarını ve daha çok çıkarlar temelind...

:11
Şark toplumlarının hep bir Asrı saadeti dönemi olur
Rasyonel aklın pek makbul sayılmadığı Şark toplumlarının önemli bir bölümünün geçmişe dönük büyük özlemleri ve hayallerinde yaşattıkları ‘Asrı saadet’ dönemleri vardır. M...

:17
Siyaseti cemaatçi zihniyetle meşrulaştırmak
Günümüz İslam dünyasında ve özellikle de Türkiye’de din-siyaset ilişkisi konusunda insanlar farklı uçlara savrulmuş durumdalar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında güçlenen de...

Her akşam üzeri kim ölür Gırnata’da... 
Geçmişte büyük eserler ortaya koymuş bir medeniyetin izlerini sürmek, insanda çoğu zaman derin hüzünler bırakır, bazen de belki küçük umut kırıntıları...  Endülüs ...

:6
Bu Türkiye algısını değiştirmek çok mu zor?
Son beş yıldır Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu ekonomik ve demokratik görüntünün dünyada iyi bir algı oluşturmadığını artık hepimiz biliyoruz. “Ne var Türkiye’nin alg...

:35
Dindarların hukuka ihtiyacı yok mudur?
Modern zamanlarda dindar kesimlerin ‘hukukun üstünlüğü’, ‘kuvvetler ayrılığı’ ve insan haklarının vazgeçilmezliği gibi konularda duyarlı olduğunu söylemek ne yazık ki pek...

:15
Hukukun üstünlüğü maneviyatı kontrol mekanizması değildir...
Modern demokrasilerin insan haklarını esas alan bir hukuk devleti olduğunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Bu çerçevede demokrasiye yapılan en önemli itirazlar; “Demo...

:31
Rektörün ‘Ulu’l emr’e dayalı İslam devleti ideali...
Tarih boyunca İslam toplumlarında halifelikten, sultanlığa ve padişahlığa kadar pek çok yönetim modeli ortaya çıkmış ve hemen hepsi din ekseninde şekillenmiştir. Ancak bu...

:10
İslam fıkhının bugün de söyleyecek bir sözü olmalı...
Bütün toplumsal değişim ve gelişmeler ilahi iradenin bir sonucudur, kısacası hayatımızda yaşadığımız her durum Allah’ın bilgisi dahilindedir. Ve bütün insanlık tarihi boy...

:3
Hatıralar denizindeki Lorca’nın çobanları...
Öyle zamanlar olur ki, özellikle de gençlik yıllarınızın hatıralarına bir şey olacak diye yüreğiniz titrer, kimseler dokunmasın diye kalbinizin en müstesna yerinizi onlar...

İnançların da özgürlüğün de teminatı hukuk
AİHM, 47 yaşındaki bir Avusturyalının 2009’da Hz. peygamber’e yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadelerin İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce özgürlüğü ile ilgili 10....

:28
İşte insan hakları fukaralığı böyle bir şey
Epey bir süredir ısrarla ve inatla İslam dünyasının şu anda özellikle insan hakları alanında yaşadığı perişanlığın ve asla Müslümanlara yakışmayan insan hakları fukaralığ...

:12
Dini referans alan bir demokrasi mümkün mü?
Gerek İslam siyaset tarihindeki örneklere, gerekse modern zamanlardaki İslam dünyasındaki siyasi hareketlere baktığımızda demokrasi deneyimlerinin Batı dünyasındaki işley...

:4
Hafızlar da caz dinler...
Hemen herkesin hayatında müziğin az ya da çok bir yeri vardır. Çok özel bir ilgisi olmayan ortalama bir insan bile hayatının belli zamanlarında Türk halk müziğinden sanat...

:30
İslam düşüncesinde muhalefet pek makbul değildir
İslam tarihinin hemen bütün dönemlerinde devlet otoritesine karşı muhalif duruş makbul bir davranış olarak kabul edilmemiştir. Ancak bu değerlendirmenin, İslam’ın ilk yıl...

:13
Özgürlük fukaralığını kendimize bile itiraf edemiyoruz...
Bazen İslam toplumlarının halihazırdaki fotoğrafına bakarak endişeleniriz, hatta öyle zamanlar olur ki geleceğe ilişkin tüm umutların tükendiğine inanarak derin bir umuts...

:22
Brunson için yazdığımız yerli ve milli hikaye
Türkiye  Cumhuriyeti’nin savcıları Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson’un FETÖ ve PKK adına casusluk yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açıyorlar ve 9 Aralık 2016 yılınd...

:9
Hz. Danyal’ın öğüdü ve Ömer Dinçer’in ahlâki ekseni...
Prof. Dr. Ömer Dinçer Haber Türk gazetesinde yayımlanan yazılarını “Bilirken Susmak” adıyla kitaplaştırdı. Kitap gazetede yayımlanmış yazıların yanında, yeni yazılar ve n...

:37
Demokrasiyi boşverin Suud’ta yaşayın...
İslam-demokrasi tartışmalarında dindarlar genel olarak, “Avrupa demokrasileri aslında sanıldığı gibi özgürlüklerin rahatça kullanılabildiği ülkeler değil, en güzel özgürl...

:3
İslam hem din hem devlettir ama...
İslam bütün dinler gibi insanlığa yaşanabilir bir dünya oluşturmaları için temel evrensel mesajlar sunmuş, doğruyu ve yanlışı göstererek insanlara akıl ve özgür iradeleri...