Mehmet İNAL

Karma eğitim
Bir hocamız karma eğitim üzerine çok güzel yazılar kaleme almış. Amacım onun güzel tesbitlerine lüzumsuz ilâveler yapmak değil. Belki hocamın gayretine ufak da ols...