MEHMET FIRAT

:15
Bir topluluğa duyulan kin ve sonuçları
Maide Sûresi 8. âyet; “Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Ad...

:10
Kardeşlik ve hâl-i pür melâlimiz
Günümüzde, sadece lâfız olarak lügatte kalmış hatta unutulmuş bir kelimedir, “kardeşlik.” Türk dil kurumu sözlüğünde kardeşlik şöyle açıklanır: “Uhuvvet, ka...

:9
Düşmanın okunu takip etmek
Cerbeze bilindiği gibi, doğruyu yanlış, yanlışı doğru göstermektir. Ve ehl-i hak cerbezeden uzak durmalıdır. Doğru ölçüleri yerinde ve usûlüne uygun kullanmadığımız zaman...

:12
Anayasa değişikliği millî iradeyi yansıtacak mı?
Anayasalar hazırlanırken anlık arzular ve sıkıntıları aşmak, mevcut kadroların liyakatı veya becerisi üzerine hazırlanmaz. Bu metinler onlarca yılı aşacak devamlıl...

Müslümanlar arasındaki ilk savaş ve 15. Mektup
İslâm’da ilk “iç savaş” kabul edilen Cemel Vak’ası ve daha sonra gelişen Sıffin Savaşı ile ilgili kısa bilgilerden sonrası, 15. Mektubun 2. ve 3. Suallerini ve cevapların...

Eski dostlar!
“Unutulmuş birer birer, eski dostlar, eski dostlar, Ne bir selâm, ne bir haber eski dostlar, eski dostlar. Unutulmuş isimlerde bilinmez ki nasıl, nerde....