Mehmet Enes Sever

:1
Asgarî ücretli Türkiye
2019’un sonuna yaklaşırken hali hazırda gündemde yeni yıl için asgarî ücret düzeyi varken bu durumu cari dönemdeki rakamlar üzerinden değerlendirmekte fayda var. D...

:1
Ekonomi topluma nasıl yansır?
Son dönemlerde ülkece sorun yaşadığımız konular içerisinde hayatımızı her yönüyle etkileyen enflasyon ve işsizlik yer almaktadır. TÜİK verilerine göre Kasım ayı iç...