Mehmet Çetin

:8
Liyakatsizlerin verdiği zarar
Şeyhlik taslamanın zararları üzerine bir değerlendirme - 2Münâzarât’ın ana konularından olan Meşrûtiyet ve hürriyet yolunun izahı sadedinde açıklamalarda bulunan Ü...

:5
Şahs-ı manevî tahlilleri - 5: Nur’un iki rüknü nazlanmamalı...
Risale-i Nur’un Barla ve civarında neşri, Hafız Ali Ağabey ve Hüsrev Ağabey olmak üzere iki şahsiyet üzerinden başlar.Bu iki mühim şahsiyetin kendilerine mahsus va...

:7
Dine zarar gelmesin diye diye...
ŞEYHLİK TASLAMANIN ZARARLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1)Eski Said Dönemi Eserleri’nden Münâzarât, Osmanlı’nın âdeta demokrasi hamlesi olan 2. Meşrûtiyet’in ilânı...

:6
Şahs-ı manevî, sistem ile kuvvetlendirilmeli
Şahs-ı manevî tahlilleri - 4Birbiriyle münasebetli olanların ortak hareket tarzı sistemi oluştururken, bildiğimiz şahs-ı manevînin de “sistem” ile doğrudan bir ben...

:6
Selâhaddin Akyıl
15 Eylül 2020 tarihinde vefat eden Selâhaddin Ağabey, tabir caiz ise kitabın orta yerinden Nur Talebesi idi.Uzun, izahsız ve Şark şivesinin yanı sıra kendine mahsu...

:7
Risale okuma takip tablomuz
Risale okunmasının takibinde pratiklik sağlaması niyetiyle hazırladığımız tablomuz hakkında bilgi vermek isteriz.Yeni Asya Neşriyat’ı Hatıra Külliyatı’nın esas alı...

:1
Tab’ıma muvafık olanlara çalışırım?
Bediüzzaman, henüz 13-14 yaşında (1890-1891) iken, Doğu Beyazıt’ta Şeyh Muhammed Celâli’den aldığı üç aylık medrese tahsilinde çok aceleci gibi görünen ama aslında çok di...

:6
Şahs-ı manevî tahlilleri - 3
Şahs-ı manevî temel esaslar ile takviye edilmeliHürriyetin fıtrî ve meşrû sınırlarında tesis olan şahs-ı manevînin ruh ve muharriki ihlâs olduğu gibi uhuvvet ve mu...

:7
Şahs-ı manevî tahlilleri - 2: Tarif ve tanımlarla şahs-ı man...
Ferdîlikten küllîliğe geçişin, şahıstan şahs-ı manevîye geçiş ile doğrudan alâkası vardır. Bu hadise, hayırda ve şerde gerçekleşmektedir.Cazibedâr fitnenin cezbesi...

:5
Şahs-ı manevî tahlilleri - 2: Küllîlik ile şahs-ı manevînin...
Ferdîlikten küllîliğe geçişin, şahıstan şahs-ı manevîye geçiş ile doğrudan alâkası vardır. Bu hadise, hayırda ve şerde gerçekleşmektedir.Cazibedâr fitnenin cezbesi...

:6
Şahs-ı manevî tahlilleri - 1
Tarif ve tanımlarla şahs-ı manevîEcdadın ısrarla muhafazasına dikkat ettiği hususlardan birisi olan töre, topluluğun âmir şahs-ı manevîsi idi. Yazılı kuralları çoğ...

:7
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeler başlarken
İstanbul Sözleşmesi’nin yakıcılığını hisseden hükümetler teker teker koydukları imzadan çekilirken gözler içeriye çevrildi ve hareketi tahrik eden talimatlar verildi....

:1
İbretli aşınmalar
Cuma namazına gidilmesini hararetle konuşmamızın ardından kendisine “Cuma namazına gidebiliyor musun” diye sorduğumu hatırlıyorum, ama uyandığımda, kan ter içerisinde kal...

:3
Risale-i Nur’da piyango kelimesinin kullanımı - 3
İnsan, alışkanlığının esiridir.Alışkanlıkların toplamı insanda âdeta ikinci bir yapısını ortaya koyar. Alışkanlık, şuur ile yapılmadığı için şuurlu hareketin körel...

:3
Risale-i Nur’da piyango kelimesinin kullanımı - 2
Ölüm ile mezara girileceği gerçeği, kabrin de Cennet bahçelerinden bir bahçe ya da Cehennem çukurlarından bir çukur olduğu hakikati; ehl-i iman ve ehl-i inkâr için, dünye...

:1
Risale-i Nur’da piyango kelimesinin kullanımı (1)
İnsanın tabiatında var olan ve bu sebeble kökü insanlık tarihinin derinliklerine kadar uzanan ve hiçbir emek vermeden değer elde etme, bir anda zengin olma heves ve arzus...

:4
Sır dolu kuyudan bu asra yansıyanlar
Hz. Ali ki ilmin kapısıdır; Resul-i Ekrem’in (asm) ona bildirdiği sırlara tahammül edemez ve karşısına çıkan kör kuyuya içini boşaltır. Rivayet o ki kuyu taşar taşar…...

:2
Yitik Hayatlar (ımız) mı?
Toplumun özelini okuyamayan ve bu konuda söz sahibi olmayan birisi olmasa idi, bu kitabı okumayı düşünmezdim.Öncesi sohbetlerimizde, konuşmalarında sosyal medyanın...

:6
Yeni dünya düzeni mi doğuyor?
Meyve Risalesi’nin Dördüncü Meselesi’ndeki konu, hükmünü muhafaza ediyor.Tiflis’te Şeyh San’an Tepesi’ne çıktığında etrafı dikkatlice temaşa ederek istikbalî işare...

:3
Telefonumun hafızasını dolduranadır bu yazı!
Ayın ilk günlerinde, hafıza kapasitesi yüksek olmasına rağmen, telefonumun “Belleğinizde yer azaldı” ikazını iki ya da üçtür yaşıyorum.Daha geçen ay, bir hayli res...