Mehmet Biten

Parça değil bütün
Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkların genellikle küçük ayrıntılarda gizli olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Gerek kendi iç çatışmaları, gerekse dışarıdan ekilen çatı...

Ya da!
Yüzeyde seyretmeye devam ediyoruz. Yüzeyde oluşan her türlü anlık etki bizi yönlendiriyor. Aslında yüzeyde olmak bir yerde zeminsiz olmak, sürekli değişim halinde ve etki...

Her şeye rağmen mümkün!
Bugün dünya kamuoyu diye tanımlayabileceğimiz, küresel bir köyde yaşayanlar, aynı şeylere muhatap olan, aynı şeylere maruz kalan insanlar; bugün hızla yayılan ve hemen he...

:3
Toplumsal irtifa kaybı
Hemen hemen soru sorma kabiliyeti olan her insanın dikkatini çeken şey bugünlerde soruların cevapsız ve askıda kalıyor oluşu. Bunda iki temel neden olabilir. Birincisi so...

Çerçevenin Dışına Doğru
Bugün sıklıkla hayatımıza baskın olarak etki eden avutucu yalanlar ile yaşıyoruz. Gerek modern zamanlar, gerekse post modern zamanlar bu avutma işinde giderek daha başarı...

:1
Tekrarla ki yenilensin
Dünya ile ilişkimizi anlamak için bir takım soruları da beraberinde yöneltmemiz gerekiyor. Bir insan, hayatında var olduğu mekânı her anlamda nasıl kurar? Mekânı nasıl an...

Ya sonra?
Bir takım hadiseleri daha iyi anlayabilmek için olan biten olayların ne şekilde olduğu, olguların nasıl değiştiğine bakarak, anlamlandırabilir ve konuyla ilgili bir şeyle...

:1
Eksik bir şey mi var?
Eksik bir şey mi var hayatımızda, neden her şey bizden uzak düşüyor diye sorduğumuzda içsel eksikliklerden ziyade daha çok maddi kaynaklı eksiklikleri sayıp dökeriz. İçim...

Zamanın Dışında
Bir yandan savaşlar, çatışmalar, koalisyonlar, zirveler, haritalar, hesaplar ve küçük devletleşmeler sürüp giderken diğer yandan da sömürgeler, şirketler, emperyal amaçla...

Üryan Zamane!
İnsan tecrübesinin geldiği noktanın belki de insanlığın zirve noktası olduğu düşünülüyor. İlkellikten modernliğe evrildiği süreç boyunca insanın tanımlamaları ne olursa o...

:4
Göynü sen ne sandın!
Hayatımızda kayda değer şeyler listesinde en başa yazdığımız şeyler, aldıklarımız mı yoksa verdiklerimiz mi? Bugün sürekli aldıklarımıza, sahip olduklarımıza göre değer b...

:3
Defolu hayat!
İçinde yaşadığımız zaman, bütünüyle mükemmele ulaşmış bir makineyi oluşturmak için çalışır. Onun için aksayan, duran her şey dışarı atılarak sistemin dışında bırakılmalıd...

:2
Hâl’in kimliğin mi?
Dünyada gerçekleşen değişimler, ister istemez hayatın bütününde de değişmelere neden oluyor. Bu değişimler neticesinde bakış açımızda da büyük dönüşümler meydana geliyor....

Her şey geçecek!
İçinde yaşadığımız zaman bizleri hızlı bir döngünün içerisine doğru çekiyor. Bu yüzden sürekli değişen bir dünyaya adapte olmak için mücadele veriyoruz. Ve bütün bu mücad...

El Çek Kalbimden
Hayat’ın yönünü belirleyen etmenlerin başında korkular, kaygılar geliyor. Özellikle son zamanlarda, ekonominin belirleyici etkisi arttıkça bu daha çok hayatı etkiledi. Ba...

Sen gidersen imkân gider
“Bugün insanlığın aradığı huzur, ne makineleşmede ne de maddî terakkîdedir. Zira bunların ne insafı vardır, ne muhabbeti, ne de vicdânı.” Bu kadar değişken bir yapıya nas...

Gönül Teli
Bazen şöyle düşünüyorum, ‘Bugün gözümüzü alan (renkli- gösterişli) hayatlar var ancak gönlümüzü alacak hayatlar yok.’ Bu düşünce ile dolaşıyorum. Her adımıma eşlik ediyor...

Yaşamak
İnsanı umutsuzluk ve yenilmişlik duygusuna sevk edecek bir şey varsa, o da kendi sesiyle konuşmamasıdır. Bu tespit içinde önemli bir ayrıntıyı barındırıyor. İnsanın, kend...

Perdeleme!
İnsan’ın iç dünyasını ve ruhunu kaplayan maişet derdi, gelecek kaygısı, elindekinden de olma korkusu aslında modern zamanlarda insanoğlunun kâbusu olmaktadır. Hatta öyle ...

Tedirgin misin?
  Wittgenstein “Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır” diyor. Bugün bizi sınırlandıran kendimizi hangi sınırlar içinde görüyorsak, kullandığımız dile ve muhatap oluğu...