Mehmet Asıf Işık

Bir omuza yaslanmak
Bu harika manzara doğuş mu, batış mı, gidiş mi, geliş mi tam olarak belli değil.Sanki şafak söküyor, gece bitmiş de gündüze dönülecek gibi bir görüntü var. Belki d...

:1
Biz neyiz: var mı, yok mu, hiç mi?
“Sığmam” dedi Hak, arz u semâya, Kenz’en bilindi dil madeninden.” (Erzurumlu İbrahim Hakkı) - (Kenz: Hazine – Dil: Gönül)Hiçbir yere sığmayan Cenâb-ı Hak, hazinele...

:10
Kulluk ve ibadet edebiyle istikametin sınırlarına girin...
Bir süre önce bu sütunlarda “Nezahetin, İffetin ve Asaletin Timsali” başlığıyla yayınlanan yazımızda, başörtüsü veya kadınların örtünme hakkı örneğinden hareketle, bu ve ...

:3
Onu (asm) biz de sevdik, Onlar da sevmişti
Biz de sevdik, onlar, o şanlı Sahabeler de sevmişti.Biz sevgimiz uğrunda onlar gibi bedel ödemedik. Kılıç tutmadık, düşmanla yüz yüze gelmedik, kan akıtmadık, kanı...

:2
Hüzün, ümit ve sevinç: Bayram
Zamana ve mekâna değer katan kutlu ay geldi. ​Hüzün, ümit ve sevinç: BayramKardan beyaz aydınlık rengini çaldı içimize, gönlüllerimize ve her yanımıza. Bir sultan ...

Hisleri dirilten sihir: Şiir
(Gel ey şiir hayata, yeniden)Tatsız, çirkin ve keyifsiz bir hayat yaşanıyor nicedir; kaba ve haşin! İlkel devirlere reva nobranlık ve hoyratlık hortlamış sanki! Ba...

:1
Açlıktaki lezzet
Bir mübārek Ramazan-ı Şerif ayına daha erdik ve ilk günlerindeyiz.Gün be gün uzayan ve mevsim itibariyle de sıcaklığı hafiften hissedeceğimiz şu bahar günlerinde, ...

:7
Nezahetin, iffetin ve asaletin timsali
Bu ülkenin insanları, bugün sahip oldukları her bir hak için ağır bedeller ödedi.Bu ülkede, insan olmak hasebiyle anaların ak sütü gibi helâl olan tartışılamaz baz...

:1
Duâ mevsimindeyiz (2)
Bir yazımızda, Cenab-ı Allah’ın kullarını “Bana duâ edin, duânıza cevap vereyim.” (Mü’min/60) buyurarak kullarını duâ ibadetine dâvet ettiği ifade edilmişti.Bedi’ü...

:2
Musa’nın asa’sı ve namaz (veya haydi Mi’rac’a)
Kur’ân-ı Hakîm’in heybetli yüksek belâgatlı Taha Sûresi’nde, Cenâb-ı Allah’ın varlık ve birliği, izzet ve celâlinin beyanından sonra, Hazreti Musa’nın (as) ailesi ile bir...

Tam o zamandayız; duâ mevsiminde!...
“(Ey Muhammed!) De ki: “Duânız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin! ...” (Furkan/77)Demek ki Hak nezdindeki –var ise– değerimiz duâmız nisbetindedir.“D...

Kar - Kış ve yakarış
Nicedir yeryüzü kupkuruydu yağmursuzluktan!Kimbilir belki uğursuzluktan, ya da nursuzluktan! Rahmete mahrum gibiydi. Toprak, üstünde işlenenlerden kararmış, zamane...

:1
O evler ki...
(O evlerden birinde toprağından kopan bir fidan vesilesiyle)“(Bu kandil) birtakım evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin okunmasına izin...

:1
Yine eli boş geldi, boş gitmesin bari
Bir kişiden bahsetmiyorum. Eli boş gelen bir şahıs değil, geliveren şu yeni senedir, adeti üzere her bir senenin sonunda yenisinin gelişi gibi…İçinde bulunduğumuz ...

:1
Uhud’dan bu günlere
(Manevî Cihadda Mevzi Terk Edilirse!..)Mekkeli müşriklerle yapılan ikinci cihad Uhud Dağı’nın eteklerinde cereyan etmiştir. Peygamber Efendimiz (asm), mücahidlerin...

:5
Sakın ölmeyin!...
“… Velâ temutunne!..” yani, “sakın ölmeyin!..”Bu tenbih Kur’ân-ı Hakîm’in Bakara ve Al-i İmran Sûrelerinde birer âyette geçer. Bakara Sûresi’ndeki âyette Hz. İbrah...

:1
Celâl ve Cemâl ya da iki hâli bir görmek
Hicrî bin yılın müceddidi büyük âlim İmam Rabbānî, yaşadığı beldede (Serhend) toplumu yeni bir usûl ile irşād etmeye başlayınca kısa zamanda etrafında büyük kalabalıklar ...

Çekinme, beynin sulansın!
“De ki: ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” (Zümer/9)Bilmek için öğrenmek, öğrenmek için de okumak…Okumak; hürriye...

:6
Dizelerin efendisine
(Sezai Karakoç’un ardından)Vefat haberini duyunca gam çöktü gönlüme, üzüldüm. Elbette herkes ve her şey O’na dönecek. Fakat şu çorak fikir dünyamızdan güçlükle yet...

:7
Derin dostluk
Dostluğumuz derindir, hem de çok derin. Kökleri kalplerimizin taaa derinlerine, kılcal damarlarına kadar süzülüp sirayet ederek sökülüp koparılamaz hâle gelmiş.Öyl...