Mehmed Şevket Eygi

:13
Müslümanın
Temel değeri: Tevhid inancıdır.    En sevmediği şey: Şirk ve küfürdür.   İlahı, Rabbi, Haliq’i: Allahü Teala hazretleridir.   Peygamberi, önderi, ...

:7
Şekersiz Muhallebi
* İSTANBUL o hale geldi ki, işlek bir caddedeki muhallebici dükkanında, içindeki şeker yok denecek kadar az olan muhallebi satılsa, kırk yıl boyunca müşterisiz kalmaz. ...

:4
İman ve İslam hizmetleri
Ulemanın fetvası, Diyanet’in kararı var, haram ve kirli para ile cami yaptırılamaz. Karı satarak, içki ve uyuşturucu satarak, kumar piyango faiz riba yoluyla büyük se...

:3
Muzır medya
1. Halkı sersemletmek, zombileştirmek, beynini yıkamak, doğru ve sağlıklı düşünemez hale getirmek.   2. Halkı her konuda manipüle etmek.   3. Müstehcen ya...

Müslümanları Uyutmayınız
Şeriat elden gitmiş, din elden gitmiş, iman elden gidiyor; siz Müslümanları teferruat ile meşgul ediyorsunuz. Namaz kılanların sayısı yüzde ona, on beşe düşmüş, Ramaz...

Hangi taraf haklı?
İki Müslüman cemaat veya grup kavga eder, dövüşürlerse, ilk yapılacak iş “Hangisi haklı?” sorusunu sorup araştırmak değildir. Önemli ve vahim olan Müslümanların dövüş...

Fitne ve Fesat Yangınları
Âhir zaman fitne ve fesat yangınları…   Fitne fesat kasırgaları, tayfunları…   Fitne ve fesat zelzeleleri…   Fitne ve fesat hengâmeleri…   ...

:3
Türkiye ve Japonya
Gayr-i Müslimlerin kendi kriterleri, kuralları, bilgelikleri, adaletleri vardır, onlarla ayakta durabilirler. Çin’in, Japonya’nın, Hindistan’ın, Norveç’in, İsviçre’nin… ...

Dışarıdan Para Alıyorlar
Elde ispat edici deliller yok ama karineler, ipuçları, acayip kokular var. Bilenler biliyor, lakin açıkla(ya)mıyor. Konu şu: Birtakım adamlar, kuruluşlar dışarıdan pa...

İman kardeşliği
1. AllahüTealaKur’anda “Bütün mü’minler kardeştir” buyurmuştur. Mü’minlerin kardeş olduğunu inkar eden küfre düşer.   2. Resulullah Efendimiz (Salat ve selam olsu...

:1
Eski mobilya
Son büyük yağmurda evlerini su basan ve hiçbir eşyası kalmayan birkaç, çok fakir, çok muhtaç aile için eski koltuklara, kanepelere, çekyatlara, masa ve sandalyelere, şilt...

:2
Övgüye Değil Duaya İhtiyacım Var
Muhterem efendim, mektubunuzu aldım, teşekkür ederim. Bendenizin layık olmadığı övgülere ihtiyacım yoktur. Lutf edip dua buyurursanız memnun müteşekkir ve minnettar oluru...

O Ülke İflah Olmaz!
İslamî kriterlerin ışığında kesin doğruları yazıyorum. 1. Ekmek Allahın büyük bir nimetidir. Günde dört beş milyon ekmeğin nankörce çöpe atıldığı, ziyan edildiği bir ...

Dehşetli yangınlar içinde
Dünya ve insanlık barışa, huzura, adalete, güvenliğe doğru mu ilerliyor; yoksa savaşa, huzursuzluğa, zulme, güvensizliğe doğru mu? Gidiş, iyiye değil, kötüye doğru is...

:1
En Kârlı Ticaret
Bendeniz çok akıllı bir insan değilim. Lakin aklım, zekam süper olmasa da, bazı gerçeklere eriyor. Bunlardan biri şudur: En güzel, en faydalı, en kârlı ticaret Allah ...

:2
Tasavvufu Kirlettirmeyelim
Tasavvufu, tarikatları, sûfîliği kirletenleri dışlayalım.   Tasavvufu ve tarikatları temiz tutalım.   Din, tasavvuf, tarikat sömürüsü yapanları kınayalım....

:3
Nakşî kimdir?
1. Nakşibendi tarikatının asıl ismi, Tarikat-ı Muhammediyedir.   2. Nakşibendîlik şube ismidir.   3. Gerçek Nakşibendî şeyhlerinin, ucu Resullerin Seyyidi...

:4
Yeni Bir Darbe Olur mu?
SORU: Yeni bir darbe ihtimali var mıdır?   CEVAP: Bu soruyu 15 Temmuz 2016 günü saat 12’de sormuş olsaydınız, birtakım sayın kişiler, “Sen deli misin, aklını mı y...

:6
Azmanlaşan İstanbul
Azmanlaşan, kontrolden çıkan şehrin tepesinde sallanan üç Demokles kılıcı: Birincisi: Beklenen büyük Marmara depremi. İkincisi: Çok aşırı nüfus birikiminden ileri...

:1
İslam nizamı
1. SEKÜLARİZM, din ile hayatı birbirinden ayırmak küfürdür.   2. Gerçek İslam, Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaattir.   3. Sünnetsiz, Kur’an Müslü...