Mahiye Morgül

KÜRESEL EĞİTİM-SEL-Cİ BAKANIMIZIN KAVRAMSAL SÖZ VARLIĞI (!)...
Anlaşılan 1980’den beri küresel hakimiyet peşinde koşanlar tek dünya devleti kurma uğruna insanları “dilsiz” çiftlik hayvanlarına dönüştürmeyi de programladılar. ...