M. Zafer Akıncı

:12
Müsbet hareket
İslâmî hizmetlerde öne çıkan ve sürekli ihtiyacımız olan ölçülerden birisi de müsbet harekettir. Şu anda İslâm âleminin içine düştüğü kavga ortamından kurtuluşun...

İrşadın dili
Bu zamanda, tebliğin, sahasının geniş ve muhataplarının farklı olması, uyulması gereken ölçüleri ve üslûbu daha da önemli kılmaktadır. İman hizmeti adına ortaya konulan &...