M. YUSUF AKBAŞ

:7
Hürriyet meselesi
Allah’ın bir hediyesi olan hürriyet, insan haklarının kavramsal temellerinden biridir.Ferdî ve toplumsal gelişmenin temel dinamiği olarak kabul edilen hürriyetin o...

:12
Merdümgirizlik
Merdümgiriz, kalabalıkları sevmeyen, insan içine çıkmaktan hoşlanmayan; insanlardan kaçan kimse demektir.  Dilimize Farsçadan geçmiştir. İnsan mânasına gelen merdü...

:184
Büyükler de yetim kalabilirmiş
Berzah âlemine göçmüş kafile-i ahbaba kavuşan babamın taziyesine gelen arkadaşıma, kardeşimin; “İnsan yaşlansa bile kendini yetim hissediyormuş” sözü beni derinden etkile...

:21
İttihad zamanı
Son günlerde, ülkemizde huzur, güven ve istikrar sağlandı, işler iyiye doğru gidiyor derken; fırtınalar esmeye, hava bulanmaya başladı. Zihinler karıştı, gündem değişti. ...

:6
Risale-i Nur’da duyguların kontrolü
Bediüzzaman’a göre kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye insan fıtratına yerleştirilmiş üç temel duygudur. İnsandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadab...

:5
Risale-i Nur’da sabır -2-
Risale-i Nur Külliyatı’nda sabır için şöyle bir sınıflandırma yapılır: “Sen üç sabır ile mükellefsin: Birisi taat üstünde sabırdır. Birisi: Masiyetten sabırdır. ...

:5
Risale-i Nur’da sabır - 1
Sabır kelimesinin sözlük anlamı, “Başa gelen üzücü olaylardan belâ ve afetlere veya bir haksızlığa katlanma, tahammül göstererek Allah’a tevekkül edip, sıkıntılara göğüs ...

:25
Bediüzzaman’ın uzlaşma kültürü
Bediüzzaman Hazretleri, değişik kesimlere ders verirken de hep müsbet hareketi esas almış ve insanların ancak müsbet hareketle ve iyiye güzele kanalize etmekle sulh-u umu...

:19
Bu zamanın en çetin imtihanı
Bu zamanın en çetin imtihanı, kendisi gibi düşünen, inanan, yaşayan insan ya da toplulukları savunma, buna karşılık kendisi gibi düşünmeyen kesime cephe alma şeklinde bel...

:30
Nasılsanız öyle idare edilirsiniz
Hz. Ali’nin bayraktarı olduğu ‘adalet-i mahzâ’ yaklaşımına göre; hak haktır, büyüğüne küçüğüne bakılmaz. Bir fert, umumun selâmeti için dahi feda edilmez. Toplumun...

:44
Sabır kahramanı Bediüzzaman
Bediüzzaman Said Nursî’de sabır ve metaneti iki türlü incelemek mümkündür. Birincisi, onun hayatında, eserlerin telifi sürecinde karşılaştığı ağır olumsuzluklar ka...