M. Said Bayraklılar

:5
Bundan adam olmaz
Üniversiteye yeni başlamıştık.Sınıfta saçları uzun, top sakallı ve küpeli bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaşı mâalesef çoğu dindar dışlamıştı. Herkes onu görünce “B...

:5
Ne var bu kitaplarda?
Üniversite yıllarımda okurken, okula zarurî miktarda giderdim. Okuldan sonra arkadaşlar biraz dolaşmak isterlerdi. Ancak bir an önce dershaneye dönüp, Risale-i Nur okumay...

:2
Muktesit ihtiyar
Muktesit bir insandı dedem. Her şeyi idareli kullanırdı. Muktesit demek sadece idareli kullanmaktan ibaret değildi.Hatem-i Tai verdiği ziyafette herkese hediyeler ...

:4
O kitaplar olmasaydı
Üniversite okuduğum yıllarda dershanede kalırken, bir gün bizimle ilgilenen abi geldi dedi, “kardeşim üniversiteye hazırlanan bir kardeş dershanede kalmak istiyor” dedi. ...

:1
Sinek ilâcı (!)
Günlerdir evde sinekleri bekliyorduk.Sinekler gelirse ortalığı temizler inşallah bu salgından kurtuluruz diye. Sineklerin temizlikçi olduğunu Bediüzzaman Hazretler...

Zekâtınız varsa bize verir misiniz?
Bir genç var, bazı hizmetlerimizi görmek için sık sık kapımıza gelen. Biz de ona okuyup istifade eder diye dergilerimizden hediye ediyoruz. İnşallah okur, okumasa da elbe...

:1
Ramazan’a hürmet
Bir yakınımız sürekli içer. Ama Ramazan ayı gelince ona saygı duyar. Ramazan boyunca temiz dolaşırdı. Ta ki Ramazan Bayramı gecesine kadar, bayram gecesi aynen kaldığı ye...

Fakirlikten kurtuluşun yolları
İktisattaki tanımına göre; sermayesi, ihtiyaçlarından fazla olana zengin denilir. Bu tanım tersten okunduğunda sermayesi ihtiyaçlarına yetmeyen kişiler fakir olara...

:4
Çocuğunu keşfet
Bir çok eğitimci, çocukların kabiliyetlerinin fark edilip ona uygun eğitilmesinin, ailelerin ve okulların en önemli vazifesi olduğunu söylemektedir. Fakat bunun na...

:16
Okumak ve yazmak
Günde on sayfa okuyan kendini muhafaza eder, on beş sayfa okuyan şevke gayrete gelir, yirmi sayfa okuyan hizmet eder. 50 sayfa okuyan gazeteye yazı yazabilir.”1 Bu...

:5
Günlük ve aylık lâhikalarımız
Lâhikanın kelime anlamı “ek, ilave ve sonradan eklenen” mânâsına gelmektedir. Risale-i Nur külliyatının içerisinde bulunan lâhikalar da nurların şerh ve izahları m...

Ebed müddet devletler
Son günlerde İbn Haldun isminde bir üniversite açıldı. Üniversiteye bu isim verilmesi vesilesiyle İbn Haldun hakkında birçok yazılar yazılıyor. İbn Haldun’un fikir...

Nereye yatırım yapmalı?
Ülkemizde insanlar yatırımlarının büyük bir kısmını gayrimenkul, bir kısmını da araç almak için kullanırken menkul kıymetlere ise yatırımlarının çok az bir kısmını ayırma...

:22
Kurtuluş reçetemiz: Okumak
Üniversitede birlikte kaldığımız arkadaşlarla parktaki bir amca arasında geçen bir diyalog; - Evlâdım siz okuyor musunuz? - Evet amca - Şu ağacı okur...

:1
“Küresel krizden, küresel huzura”
Risale-i Nur Külliyatı’ndaki “Rüyada bir hitabe” çoğumuzun malûmudur. Özetle “Bediüzzaman’a Dünya Savaşı’na girme sebeplerimiz soruluyor, Bediüzzaman da, “emredile...

Risale-i Nur derslerinin tesiri
Risale-i Nur Talebelerinin iman ilimleri cihetinde vazifeleri yalnız Risale-i Nurların şerhleri, izahları veya tanzimleridir. İman ilimleri cihetinden bu vazifeler dışınd...

Dâr-ül Hikmet-ül İslâmiye ve Yeni Asya
İnsan yalnız akıldan ibaret olmadığından, sadece akla hitap eden fen ilimleri öğretildiğinde akıl nurlanırken vicdan karanlıkta kalacaktır veya yalnız vicdandan ibaret o...

Nebevî metoda muhtacız
Büyük bir infilak oldu, o infilak ve inkılaptan sonra Kur’an etrafındaki sur olan Osmanlı yıkıldı. Bu yıkım karşısında muhtelif ayrı ayrı istidatlardaki imanlı zat...

Büyük salonlarda görüşmek üzere
İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.1Halil Uslu Ağabeyle ilk g...

:7
Hizmetimizde meşveret âmirdir
Hz. Ali oğlu Muhammed Hanefi’ye “Bak oğlum, dağ yerinden oynasa sen asla yerinden ayrılmayacaksın. Dişlerini sık ve ayaklarını yere çivi gibi bas” demiştir. Bediüzzaman ...