M. Latif Salihoğlu

:6
Asker ve siyasetçi olarak Rauf ORBAY (1)
GÜNÜN TARİHİ: 15/16 Temmuz 1964 Balkan Savaşları’nda "Hamidiye Kahramanı" nâmı verilen ve Millî Mücadele döneminin de en önemli siyasî-askerî şahsiyetlerinden bir...

:56
Şark’tan Garb’a ümmetin hâl-i pürmelâli
Kendilerini “ümmetin temsilcisi” olarak görenlerin, dünyanın muhtelif bölgelerindeki ümmetin hâl-i pürmelâlini görmemesine ne demeli? Bu müthiş paradoksu nasıl izah etme...

:40
Diplomasideki zaafiyet, dış gaileyi büyütür
Siyasetteki zaaf ve istikrarsızlık iç kargaşaya meydan verdiği gibi, diplomasideki zaafiyet de dış gaileyi ziyadeleştirir. Dış gaile, şu sıralar tavan yapmak üzer...

:84
“Ümmeti parçalama” soruları
Bazı gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni siyasî oluşuma dair bir sözünü manşetten verdi: “Ümmeti parçalamaya hakkınız yok” diye... Sn. Erdoğan, elbette ki iç...

:8
Tarihte 10 Temmuz Günlüğü
DÜNYA HUKUK GÜNÜ Türkiye hükûmeti, 1967 yılında aldığı bir kararla, 10 Temmuz’u Dünya Hukuk Günü olarak kabul ve ilân etti. İsviçre’nin Cenevre şehrinde he...

:10
Radyoda ilk Ezân-Kur’ân sesleri...
GÜNÜN TARİHİ: 08 Temmuz 1950 Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılı sonlarında kuruldu. Radyo faaliyeti ise, üç-dört yıl kadar sonra, yani 1927 yılı ortalarında başladı....

:27
Rehavet yok; rehabilitasyon var
Okulların hemen tamamı, senelik uzun tatil devresine girdi. Aylardır dilleri, zihinleri meşgul eden seçim hayhuyu da geride kaldı. Eylül ayı ortalarına kadar süre...

:20
Travmatik gelişmeler sinyal veriyor
Aşk, sevgi, muhabbet, çoğu zaman ilâç gibidir; hastalığı tedâvi eder. Derman gibidir, dertlere devâ olur. Kuvvetli bir duygudur; canlandırır, vitamin etkisi meyda...

:16
Partilerin, hükûmetlerin ömür müddeti
Doğum anından itibaren sırasıyla yaşanan bebeklik, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık ve ölüm gerçeği, sadece insan evlâdı ve sâir canlılar için geçerli değil; aynı hakikat, ...

:26
Liderden lidere siyaset-diplomasi yürümez
Sosyolojik tarih, insanlığın geçirdiği ve hâlen yaşanmakta olan devirleri beş ana bölüm halinde tasnif ediyor. Lemeat ve Mektubat‘ta da temas ve işaret edildiği g...

:26
Ticanî Kumpası ve Koruma Kànunu
GÜNÜN TARİHİ: 01 Temmuz 1951 Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden hemen bir yıl sonra, ortaya Ticanîler diye tuhaf bir grup çıktı. Başlarında Kemal Pila...

:83
Seçimi demokrat kişilikler kazandı
Mart ayının son günü yapılan mahallî seçimler, millet olarak bize yeni şeyler öğretti. Onlardan biri de, mazbut ve demokrat karakterli şahsiyetlerin takdir edilmes...

:65
Sandık ve zorbalık
Demokrasilerde sandıkla zorbalık, hiç şüphesiz birbirine iki zıt kavram olarak bilinir. Yani, sandığa yansıyan demokratik irade hâkim ise, zorbalık mahkûmdur; aks...

:90
Kendisiyle çelişmek!
Yaşadığımız dönemin şartlarını, bu devrin genel tarih içindeki yerini ve önemini az-çok tahmin edebiliyoruz. Hatta, delillere dayalı olarak bazı tesbitlerde de bulunabil...

:88
Demokrasi imtihanı
Ülke ve millet olarak, demokrasi sınavının tam da orta yerine düşmüş bulunuyoruz. Dahası, bu çetin ve yaman imtihanın da en zor, en çetrefilli etabından geçiyoruz. ...

:7
İttihad-ı Muhammedî, Selâniklileri kudurttu (2)
Sinsice plânlar, tuzaklar, taarruzlar... İttihad-ı Muhammedî Cemiyetinin kuruluşundan bir gün sonra gazeteci Hasan Fehmi Bey vurulduğu gibi, bir hafta sonra da deh...

:34
İttihad-ı Muhammedî, Selâniklileri kudurttu (1)
İttihad-ı Muhammedî Cemiyetinin kuruluşu, 5 Nisan 1909’da Ayasofya Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif’le birlikte ilân edildi. Ne var ki, Nisan ayı daha bitmeden iki...

:67
Karizmayı çizdirenler
Her seçim, aynı zamanda yeni bir sınama sayılır. Seçimden sonra bazı adayların yıldızı parlamaya başlar, bazılarının ise sönmeye yüz tutar. Şüphesiz, 31 Mar...

:57
Psikolojik üstünlük direniş cephesinde
Beş yılda bir yapılan “mahallî idareler seçimi” geride kaldı. Geriye bakmanın, geçmişe takılıp kalmanın kimseye bir faydası yok. Mazinin sayfaları, daha çok ders a...

:36
Vedâ Hutbesi’nden Beyannâme’ye...
GÜNÜN TARİHİ: 1 NİSAN 1949 Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948'de kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’ni 1 Nisan 1949’da kabul...