M. Latif Salihoğlu

:18
İsrafın bir adı da Savarona
TARİHİN YORUMU: 6 ARALIK 1948 Meşhûr Savarona yatı, Mustafa Kemal’in ölümünden birkaç ay önce satın alınmıştı. Fiyatı, o döneme göre astronomik rakamlardaydı. Bu y...

:18
Hak arama yolları
Hak-hukuk aramanın çeşitli yolları var. Bunların içinde meşrû ve zararsız olanlarını bulup sonuna kadar kullanmaya bakmalı. Buna inandıktan ve teşebbüse geçtikten ...

:14
Hikmet Bayur ve İnkılâp Tarihi dersi - 2
TARİHİN YORUMU 3-4 ARALIK 1933 Bir önceki bölümde, seksen beş yıldır bütün okullarda okutturulan İnkılâp Tarihi dersinin baş mimarlarından biri olan Ord. Prof. Dr....

:13
Hikmet Bayur ve İnkılâp Tarihi dersi - 1
TARİHİN YORUMU: 3 ARALIK 1933 Millî Eğitim Bakanlığı (Maarif Vekâleti) tarafından, İnkılâp Tarihi dersi, 3 Aralık 1933’ten itibaren lisenin her sınıfı için “mecbur...

:23
Alevilerin acısı kasten depreştiriliyor
Yara kaşıyıcıları durmak bilmiyor. Sinsice çalışıyorlar. Bu ülkenin insanlarını karşı karşıya getirmek, onları birbirinden soğutmak, mümkünse vuruşturmak için elle...

:21
Dar daireyi terk eden, genişte boğulur
Bir hizmetin kudsiyet ve makbuliyet derecesine dair en güzel bir tarifi, en tesirli bir izahı “Meyve’nin Dördüncü Meselesi”nde yer alan şu sözlerde bulmak mümkün: ...

:19
Selimiye ve Ayasofya’nın başına gelenler
TARİHİN YORUMU: 27 KASIM 1575 Osmanlı eseri olan iki müstesnâ mâbed: Biri, eski payitaht Edirne’deki Selimiye Camii; diğeri ise, yeni payitaht İstanbul’daki Ayasof...

:15
Zelzele, kader, akıl, tedbir...
TARİHİN YORUMU: 26 KASIM 1943 Kurân bize ders veriyor ki: Her şey kader ile takdir edilmiş. Zelzele ve sâir mûsibetler de öyle. Aynı Kurân-ı Azimüşşân, mûsibetlere...

:13
Cihad-ı Ekber, artık mânevî sahada
TARİHİN YORUMU: 23-25 KASIM Avrupa’da Birinci Dünya Harbi patlak verdiğinde, ilk başlarda Osmanlı’nın da bu harbe iştirak edeceği hususu, görünürde hiç hesapta yok...

:10
Kayıp veya kaçırılmış çocuklar meselesi
Ara ara kanıksanarak geri plâna itilse de, yine gündemden düşmeyen önemli bir mesele var: Çocukları veya yakınları kaybolmuş annelerin, ailelerin oturma eylemleri. ...

:16
Demokratların siyasî mağduriyeti
Osmanlı’nın son döneminde başlayan demokrasi tarihimizin en köklü siyasî hareketi, Ahrar-Demokrat misyonu temsil eden partiler manzumesidir. Bu misyonun yüz elli y...

:19
Lider ölür gider; misyon sürer gider
Başka mesleklerde olduğu gibi, siyaset sahasında da şahısların, liderlerin ömrü kısıtlıdır, sınırlıdır, muayyendir... Siyasî hâkimiyet devreleri ise, ömrün geneli ...

:24
Alternatif misyon ihtiyacı
Demokrat Parti, önümüzdeki 1 Aralık’ta siyaseten sürpriz şekilde bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Detaylar henüz bilinmiyor; ancak, yurt genelinde dikkat çeken bir ...

:22
Risâle-i Nur Kürtlerin imdadına yetişti
Irkçılık mânâsındaki milliyetçilik damarı ağır basan Türkler gibi Kürtlerin de bir türlü anlamadığı, yahut anlamak istemediği bir hakikati, Üstad Bediüzzaman Birinci Şuâ’...

:24
Şeyh Sünûsî Millet Meclisi’nde
TARİHİN YORUMU: 15 KASIM 1920 Bir süredir Konya'da ikamet etmekte olan Senûsiye tarikatı lideri Libya'lı Şeyh Ahmed Sünûsî (1873-1933), Ankara'ya gelerek 15 Kasım ...

:18
Demokratlık ve Kemalizm
Bilhassa son yıllarda “Kemalizm”e meyleden, yahut “Atatürkçülere yaranma yarışına” girenler, sadece “Siyasî İslâmcılar” olarak bilinen kesimden ibaret değil. Maale...

:15
Yaranmanın yararı yok; zararı çok
TARİHİN YORUMU: 13 KASIM 1918 Yaranmacılık, insan olan insana yakışmıyor, yaramıyor, yaraşmıyor... Netice itibariyle bir faydası da yok. Zararı ise pekçok. ...

:35
“Dindar Atatürkçü” ezikliği
Bin küsûr yıldır Müslüman Türk milletinin başına geçen ve bilhassa uzun yıllar icraatin başında bulunmuş olan hemen bütün liderlerin “Dine hizmet eden eserler” i vardır....

:20
Fevzi Paşa sayesinde İsmet 2. Reis
GÜNÜN TARİHİ: 11 KASIM 1938 Kemalizmden beslenen resmî görüşe dayalı olarak yazılan “yakın tarih”, ne yazık ki birçok noktada “yalan tarih”ten ibaret. Öyle ki, M. ...

:8
“Şekersiz çay”ın lezzeti (5)
ŞEKER FABRİKASINA KAMYONLA KİREÇ Şeker dosyamız hayli kabarık. Yazacak daha çok şey var. Ancak, şimdilik bir nokta koyalım; ihtiyaç hasıl olduğunda, bilâhare yine ...