M. Latif Salihoğlu

:2
Bayramda sağlıklı beslenme
Daha önce aynı konuya dair yazılarımıza katkı sağlayan bir okuyucumuzun göndermiş olduğu yazıyı biraz kısaltarak takdim ediyoruz:Sağlıkla ilgili konulara değinmeni...

:17
Hz. Mehdi’ye dair suâl–cevap (2)
(Dünden devam)Soru: Mehdi’nin zuhuru yakın olduğuna göre, öncelikle Deccal’ın da çıkmış olması gerekmiyor mu?Cevap: Hz. Mehdî ve Hz. İsa gibi, Deccal ve Süf...

:13
Hz. Mehdi’ye dair suâl–cevap (1)
Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması üzerine, “Mehdi, Siyaset Mehdisi, Siyasî Mücedditlik” gibi kavramlar yeniden gündemi işgal etmeye başladı.Aslında, İslâm tarih...

:14
Alemdar, kendini fedâ etti
Bundan 212 sene evvel bugün, yani 1808’in 28 Temmuz’unda İstanbul saltanat merkezinde yaşanan kanlı feci boğuşmalar, zincirleme bir tarzda günlerce, haftalarca, hatta ayl...

:13
Muhabbet ve uhuvvet zedeleniyor
(Bundan tam on sene evvel bugün bu köşede çıkan yazının bir özetini, beş yıl aradan sonra, ihtiyaca binaen tekrar takdim ediyoruz.)Önce bazı anahtar ifadeler:...

:3
Manastır’da yakılan hürriyet meşâlesi (3)
Hakikat-i hâlde Temmuz 1908’de ilân edilen şey, meşrûtiyetten ziyade hürriyettir.Zira, Meşrûtiyet, zaten 1876’dan beri vardı ve sadece askıya alınmış durumdaydı. D...

Manastır’da yakılan hürriyet meşâlesi (2)
Günümüzde adına “demokrasi” denilen meşrûtiyetin ikinci kez ilân edilmesinin üzerinden yüz on yıldan fazla bir zaman geçti.Türkiye’de, esasında yaklaşık bir buçuk ...

Manastır’da yakılan hürriyet meşâlesi (1)
Günün Tarihi: 22-23 Temmuz 1908Bugün ile bir önceki günün yazısı arasında zâhirî gözle veya sığ bir nazarla bakıldığında, bir terslik, bir zıtlık varmış gibi görün...

:15
Padişah’a bombalı sûikast
Günün Tarihi: 21 Temmuz 1905Osmanlı’nın son kudretli padişahı Sultan II. Abdülhamid’e karşı (Yıldız, Hamidiye Camii önünde) bombalı sûikast yapıldı. Cuma selâmlığı...

:25
Demokratları bitirme siyaseti
Günün Tarihi: 19-20 Temmuz 1948Sözde Halk Partisi’ne rakip, hakikatte ise Demokrat misyonu bitirme siyaseti güden Millet Partisi (MP), 1948 yılı Temmuz ayı sonları...

:14
Siyaset virüsünden Allah’a sığınırız
Milletin mukadderatı ile ilgili konulara, gelişmelere, iş ve mesleğimiz gereği bakmak, görmek ve yorumlarda bulunmak durumundayız.Ne var ki, iş siyasete veya siyas...

:15
Lozan’a Orbay gitmek istiyordu
Millî Mücadelenin mühim kahramanlarından biri olan Hüseyin Rauf Orbay, 16 Temmuz 1964’te İstanbul’da vefat etti.31 Mart Vak’asından sonra (1909) Hareket Ordusu tar...

:20
15 Temmuz kılıfları
GÜNÜN TARİHİ: 15/16 Temmuz 2016(Bu vâdide değişen bir şey yok; üç yıl önceki yazı aynen)Biliyorsunuz, çok meşhûr bir darb-ı mesel (atasözü) var: “Minareyi ç...

:16
Demokrat misyonun serencâmı (2)
Yeni Osmanlılar Cemiyetinin mensupları, her ne kadar o zamanın “resmî görüş”ü tarafından “âsiler” şeklinde görülmüş ise de, aslında ekseriyetle bilgili, kültürlü, inançlı...

:16
Demokrat minyonun serencâmı (1)
Geçen hafta EuroNur tarafından hazırlanıp yayına konulan “Demokrat misyon çizgisi”ne dair videoyu seyreden birçok okuyucumuz tarafından, aynı mevzunun yazı dili ile de an...

:6
Demokrat misyonun serencâmı (1)
Geçen hafta EuroNur tarafından hazırlanıp yayına konulan “Demokrat misyon çizgisi”ne dair videoyu seyreden birçok okuyucumuz tarafından, aynı mevzunun yazı dili ile de an...

:8
126 yıl önceki İstanbul Zelzelesi
Günün Tarihi: 10 Temmuz 1894Uzmanların tahminlerine göre, İstanbul’u büyük bir deprem bekliyor. Depremin şiddeti hakkında da 7.3 civarında olacağına dair bilgiler ...

:13
Ezandan sonra Kur’ân ve Mevlit okundu
Günün Tarihi: 7-17 Temmuz 1950Türkiye radyolarından ilk kez Kur’ân’ın tilâvet edilmesinin üzerinden tam yetmiş sene geçti. Temmuz 1950’ye kadar, radyodan dinî yayı...

:9
“Sosyal medya”da kalite sorunu
Sosyal medya ağları, bütün dünyayı sarıp sarmalamış durumda.Günümüz şartlarında ondan kurtulmak mümkün görünmediği gibi, onu yok edip ortadan kaldırmak da imkân ve...

:12
Koronazede gençlik
Korona milâdıyla birlikte, hemen herkesin hayatında bazı değişiklikler kaçınılmaz olarak yaşandı, yaşanmaya devam ediyor.Ağır hastalık ve ölümler cihetiyle, en çok...