M. Latif Salihoğlu

:44
Kemalistler şımardı
Darbe sonrası dönemlerde iyiden iyiye şımaran ve afra-tafrasından geçilmez hale gelen ekran-mikrofon Kemalistleri, son zamanlarda yine benzer haller sergilemeye başladıl...

:69
Kemalist Alevîler (!)
GÜNÜN TARİHİ: 15-16 KASIM 1937 Son yüz yıllık tarihi esas alarak diyebiliriz ki, Alevî câmia içinde en dindar, en mübarek, en itibarlı şahsiyetlerin başında Seyyi...

:61
Şapka idamları
GÜNÜN TARİHİ: 14-28 KASIM 1925 Henüz “Şapka Kànunu” çıkmadan, vatandaşlara şapka yüzünden türlü cezalar verilmeye başlandı. Sivas’da şapkanın giyilmesine muhalefet...

:26
Paris’te anlaşma; İstanbul’da işgal
GÜNÜN TARİHİ 11-13 KASIM 1918 Tarihte çok garip-acip tecelliler var. Bunlardan biri de Birinci Dünya Savaşı’la ilgili: Bundan tam yüz yıl önce bugünlerde Paris’te ...

:75
Sayyâd-ı bîinsaf...
Yazının başlığındaki “sayyâd-ı bîinsaf” tâbiri, meşhûr Namık Kemâl’e ait. Mânası “insafsız avcı” demektir. Hürriyet Kasidesi’ndeki bir beyitinde, bu tâbiri çok etk...

:31
Küresel haydutluk
Dünyanın gözünde “Küresel Haydut” sıfatını kazanan ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye yönelik baskıcı politikalarına verdiği kısacık bir molanın hemen ardından, bütün huşûnet...

:35
10 Kasım’a doğru; Kansu’nun notları
Dolmabahçe Sarayı’nda derin koma halinde ölüm döşeğinde yatan Mustafa Kemal’in ölümü, gerçekte 9 Kasım (1938) gecesi gerçekleşti. Saat 23.00 civarında açıklanan s...

:34
Mert, fazilet sahibi bir kişilik arıyorum
GÜNÜN TARİHİ: 07 KASIM 1982 Evet, uzun zamandır mert, faziletli ve açık sözlü bir şahsiyet arıyorum; ama, bir türlü bulamadım, bulamıyorum. Belki de henüz karşılaş...

:18
Irkçılarla işbirliği (!)
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle Türkiye’deki ırkçılarla ilgili çarpıcı söz ve nutuklarına şahit oluyoruz. Türkçülere veya Kürtçülere doğru öyle bir kılıç sallam...

:15
Şûra düşünceleri
Ehil kimselerin, bir veya birkaç meselenin konuşulması, müzakere edilmesi maksadıyla toplanmalarına “şûra” denir. Kurân’da “şûra” emredilmiştir. Buna mutlaka riaye...

:32
Fanatizm, bağnazlık, tarafgirlik hastalığı
Birbiriyle benzerlik gösteren “fanatizm, bağnazlık, asabilik, tarafgirlik, militanlık, tetikçilik” ve benzeri türden içtimaî (siyasî-sosyal) hastalıklar hem çok fenâdır, ...

:4
Mondros’ta neler oldu?
Ege Denizindeki Limni Adasının Mondros sâhilinde biraraya gelen Osmanlı ve İtilâf Devletleri temsilcileri, Birinci Dünya Savaşını sona erdiren ateşkes (mütareke) antlaşm...

:14
Cuntanın kıyıp biçtikleri
Demokrasiyi hançerleyerek hür iradeyi komaya sokan 27 Mayıs (1960) Cuntası, önce iktidardaki Demokratları kıyıp biçtiler. Ardından orduyu lağvettiler. Binlerce subayı or...

:74
Bir ucûbe ‘Andımız’
Bu milletin hep birlikte omuz omuza vermiş olduğu İstiklâl Mücadelesi, bir asra yakın süredir (2 Mart 1921) okunagelen İstiklâl Marşı ile taçlandırıldı. 1933’ten ...

:191
Türkçü Kürt: Ziya Gökalp
Mustafa Kemal’in “fikrimin atası” diyecek kadar değer verdiği Ziya Gökalp, 25 Ekim 1924’te İstanbul’daki Fransız Hastahanesi’nde öldü. Mezarı, İstanbul Divanyolu üzerind...

:20
Esaretten kurtuluş - 2
Psikolojik engeller Sigarayı bırakan kimse, tekrar içmemek için psikolojik yönden de bazı tedbirleri almalı, hatta kendisi için bazı engeller de çıkarmalı. Meselâ...

:31
Esaretten kurtuluş-1
Benjamin Disrasli diyor ki: Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulamayacak kadar hafif, sonra kırılamayacak kadar güçlü olur. İşte, tütün ve sigara alışkanlığı, b...

:39
Salgın bağımlılık: Sigara (5)
Pasif içiciler Sigara içilirken havaya yayılan dumana “tüten duman”, solunum yoluyla çekilip salınan dumana da “içilen duman” denir. Sigara, insan topluluk...

:46
Salgın bağımlılık: Sigara (4)
Mesai saatlerinde kimi iş yerlerinde, askerî talimlerde, bazı eğitim kurumlarında ve şehirler arası seyahatlerde bile “sigara arası” ya da “sigara molası” verildiğine gö...

:20
Salgın bağımlılık: Sigara (3)
Sigara, davranışları da değiştirir Evet, sigara tiryakilerinin zamanla duyguları, psikolojik halleri, hatta davranış biçimleri dahi değişmeye başlar. Kişi,...