M. Latif Salihoğlu

Haricî cereyanların çatışması
Demokrasiye, yani çok partili sisteme geçiş mecburiyetinin hasıl olduğu 1945 senesinde, hiç umulmadık başka gelişmeler de yaşandı: İlhan Selçuk yönetimindeki Cumhuriyet G...

Çeteci üretme çiftliği
Başlıktaki ifadeyi, bundan tam tamına 15 sene evvelki bir yazının başlığı olarak kullanmışız.Gelişmelere projeksiyon tutarak yaptığımız analiz, şüphesiz bugün için...

Kıbrıs’taki yalnızlığımız
(Kıbrıs’ın yakın tarihiyle ve özellikle Rum çetelerinin Türklere yaptığı zalimane baskılarla ilgili olarak TRT’te bir dizi film yayınlanıyor. Bazı okuyucularımızdan, mera...

Gidiyor sevdiklerimiz, birer birer…
Böyledir dünya hayatı: Her gün bir kafile gelir, bir kafile gider, kaybolur.Burası bir misafirhane, bir bekleme salonu gibidir. Sırası gelen, ölüm kervânına katılı...

Rüyâ ile gelen hidayet (3)
Halihazırda durum nedir bilmiyorum. Fakat, son görüşmemize kadar da, kocasında müsbet mânâda herhangi bir gelişme hasıl olmamış.Bedia Ablamız, Külliyat’ın tamamını...

Rüyâ ile gelen hidayet (2)
Evet, aradan tahminen bir sene kadar zaman geçti. Cağaloğlu’daki perakende kitap satış ünitesindeyiz. İçeriye başı örtülü bir hanım girdi. Risâle-i Nur Külliyatı’na ait c...

Rüyâ ile gelen hidayet (1)
Burada anlatacağımız, gayet makbul ve hakikatli bir rüyâdır.Yazının başlığını görünce, sanırım birçoğunuz Sünûhat isimli eserin sonunda yer alan “Rüyâda bir hitabe...

Ayasofya’da hutbe; Hicaz’da isyan
GÜNÜN TARİHİ: 1 Haziran 1453-1916İLK HUTBEİstanbul, haftalar süren bir kuşatmanın ardından, nihayet 29 Mayıs (1453) Salı günü fethedildi. 1 Haziran Cuma gün...

Binbaşı Mehmet Kayalar
Nur’un cesur zâbitlerinden Mehmed Kayalar 31 Mayıs/1 Haziran 1994’te rahmet-i Rahman’a kavuştu. Mezarı Yalova Çiftlikköy’de.Mehmed Kayalar, 1913’te bir “Evlâd-ı Fa...

Bin yıllık Bizans’ın son günleri (2)
Tarih boyunca değişik hanedanlar tarafından idare edilmiş olan Bizans İmparatorluğu, 1261’den itibaren Paleologlar’ın eline geçti.İstanbul, 1204’te Latinler tarafı...

Bin yıllık Bizans’ın son günleri (1)
Fahr-ı Kâinat Efendimizin (asm) müjdesine ve yakın alâkasına mazhar olan İstanbul’un fethi, aynı zamanda bin küsûr yıllık Bizans devletinin tarih mezarlığına gömülme töre...

Fetih için yapılan son hazırlıklar
Bizans’ın İstanbul'u korumak için inşa ettiği surların Haliç tarafındaki kısmı zayıf idi. Nasılsa buradan büyük tehlike gelmez diyerek, bu kesimin duvarları nisbeten daha...

Kutlu fetih için yapılan büyük kuşatma
Mayıs’ın son haftası (1453), aynı zamanda İstanbul için müjdelenen o kutlu fethin nihaî ve en şiddetli kuşatma hareketinin son günleri.Evet, bu kudsî bir fetihtir;...

Meclis mi, reis mi?
Demokratik rejimlerde Meclis de, mebûs da hürdür.Beşerî hiçbir tesir altına girmezler. Doğru olanı, ideal olan budur. Çünkü, seçimle teşekkül ettirilen Meclisler, ...

:31
Büyük Kafkas Sürgünü
GÜNÜN TARİHİ: 21 MAYIS 1864Dünya Çerkesleri başta olmak üzere, Kafkas kökenli topluluklar için 21 Mayıs günü, “Umûmî Sürgün ve Çerkes Soykırımı”nın yıl dönümü olar...

:15
İhtilâfı-inşikakı körükleyenlerin hâl ve gidişâtı...
İhtilâfa düştükten sonra, hatalı yola girmenin ve yanlış yönde gitmenin de kendi içinde bir mantığı vardır. Üstelik, o mantıkla gidenin dönüşü çok zor görünüyor.Çü...

:5
Kırım’da sürgün vahşeti
GÜNÜN TARİHİ: 19 MAYIS 1944Kırım’da Müslüman Türklere yönelik olarak 1944 yılı 19 Mayıs gününden itibaren uygulanan umumî sürgün trajedisi, yetmiş beş senedir unut...

:13
Darbe mağduru misyon, kimlerin umurunda?
Tarih boyunca gaddarlar da, mağdurlar da hep olagelmişlerdir.Mağduriyet, bazen ferdî, ailevî, mevziî olarak lokal ölçekte yaşandığı gibi, bazen de toplu ve kitlevî...

:4
Uzun ömürlü antlaşma: Kasr-ı Şirin
GÜNÜN TARİHİ: 17 MAYIS 1639(İHTAR: Tarihte hem çok uzun, hem çok kısa süren antlaşmalar vardır. Osmanlı ve İran sınırını belirleyen antlaşma ise, çok az miktarda d...

:14
Demokrasi Bayramı
Günün Tarihi: 14 Mayıs 1914İlgili hemen herkesin bildiği üzre, Mehmed Âkif’in “Allah, bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın” şeklinde güzel bir duâsı var....