M. Latif Salihoğlu

:22
Boğaz Harbi başladı; M. Kemal nerede?
Yakın tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biri olup kesin zafer ile neticelenen “Çanakkale Boğazı Harbi” 19 Şubat 1915’te düşmanın şiddetli saldırısı ile başl...

:9
Misâk-ı Millî’ye Lozan darbesi (2)
“Önce hürriyet ve istiklâl” 28 Ocak 1920'de Mecliste kabul edilen Misâk-ı Millî'nin dünyaya duyurulması esnasında, Edirne Milletvekili Mehmet Şeref Beyin şu meâlde...

:19
Misâk-ı Millî’ye Lozan darbesi (1)
Yapılan genel seçimlerinden ardından 1920 yılı başlarında İstanbul'da toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebûsânı, Erzurum ve Sivas Kongresi’nde geliştirilip kararlaştırılan M...

:10
Bediüzzaman ve Resneli Niyazi Bey
Kurân’ın malı olan Risâle-i Nur’un mahiyetini derk edenler, bu eserlerde derc edilen hakikatleri de esas alırlar. Evet, bir Nur Talebesi, başkasının sözüne, yahut ...

:14
Sason Hadisesi’nin iç yüzü
Değerli okuyucularımız tarafından, bugünlerde bizden izâhı istenen yakın tarihle bağlantılı iki konu var. Bugün de onların üzerinde duralım inşallah. Birinc...

:24
Komiser, Üstad’ın üzerine yürüdü...
Kastamonu şahitlerinden Hacı Ahmet Ataklı’nın bize anlattığı son birkaç hatırayı da takdim ederek nokta koyalım. Hacı Ahmet Efendi, Garzan Çayı kenarındaki köyünde...

:13
Üstad, ağanın karpuzunu yemedi
Yıllar önce bizzat köyüne giderek hatıralarını tesbit ettiğimiz Batmanlı Hacı Ahmet Ataklı’nın anlattıklarını sunmaya devam ediyoruz. Bir ziyaretimizde, bize Barla...

:9
Üstad, evini muhacir âileye verdi
Dünyanın hay-huyundan biraz uzaklaşarak, arada bir şöyle “Nurlu hatıralar”da bir gezinti yapalım. Can sıkıcı gelişmelere muvakkat bir perde çekerek, lâtifelerimize az bir...

:17
Takrir-i Sükûn paravanı
TARİHİN YORUMU 2/3 Şubat 1927 Totaliter kafaların kurduğu rejimler, vicdanlara kendini kabul ettiremeyeceğini biliyor. Bu sebeple şiddete, baskıcı yöntemlere teves...

:15
Edirne’de Ateşkes, Berlin’de Antlaşma
TARİHİN YORUMU 31 Ocak 1878 Meşhûr “93 Harbi”, Milâdî takvime göre 18 Nisan 1877’de başladı, 31 Ocak 1878'de Edirne’de imzalanan Mütareke (Ateşkes) ile fiilen sona...

:12
Korku devam ediyorsa...
Türkiye’nin hem doğusu (Elazığ, Malatya, Kars...), hem batısı (Manisa, İzmir, Muğla...) zelzele sıtmasına tutulmuşcasına sarsılmaya devam ediyor. Haliyle, depremden gelen...

:20
Neyzen’i şair eden sebepler
TARİHİN YORUMU 29 Ocak 1953 Vatan tehlike altına girdiğinde, haricî düşman saldırıya geçtiğinde, milletin başı derde girdiğinde, geçim derdi başgösterdiğinde, zulü...

:16
Kıbrıs’ta miting ve katliâm
Sömürgeci İngiliz kuvvetleri, 28 Ocak 1958’de Kıbrıs'ta katliâm yaptı. Adadaki Müslüman Türklere yönelik yıldırma politikasını günden güne şiddetlendiren İngilizle...

:18
Dünyanın çektiği sancılar
Dünya büyük bir sancı yaşıyor: Gün geçmiyor ki, yurttan veya dünyadan sarsıcı bir felâket, yahut dehşet uyandıran bir musîbet haberi gelmesin. İşte, yurdun batısın...

:19
Erdoğancılar, Atatürkçü Çağlar’dan ders alsın
TARİHİN YORUMU 22 Ocak 1953 Okula gidip de Behçet Kemal Çağlar’ın ismini duymayan, bilmeyen her halde yoktur. Çünkü, o hem bir yakın dönem şairi, hem de M. Kemal’e...

:18
Hadd-i vasat denilen orta yol
Öyle fırtınalı bir zamandayız ki, müstakim bir yol bulmak ve o yolda istikametle yürüyebilmek, hem çok önemli, hem son derece zor ve meşakkatli bir hale gelmiş. İş...

:11
Milliyetçiler Derneği’nin kapatılması
TARİHİN YORUMU 22 Ocak 1953 Türkiye’nin tam da fiilî demokrasiye geçtiği günlerde (Nisan 1950) kurulan Milliyetçiler Derneği, 22 Ocak 1953’te mahkeme kararıyla kap...

:17
Hem yıkıcı, hem kurucu lider(ler)
TARİHİN YORUMU 21 Ocak 1924 Rusya’da 3-4 asırlık Çarlık rejimini yıkan, Bolşevik inkılâbıyla onun yerine Komünist rejimini kuran V. İ. Lenin, 21 Ocak 1924 tarihind...

:20
Germeden, bağırmadan konuşmak...
Siyaset âlemindeki hava yeniden gerilmeye başladı. Sadece iç siyasette değil, diplomaside de durum farksız. Gündemdeki konuların hemen tamamı, gergin tartışmaların...

:8
İki köklü kuruluş: Tünel ve Şirket-i Hayriye
TARİHİN YORUMU 17 Ocak 1857-75 Osmanlı’nın son döneminde ulaşım hizmetleri için kurulmuş olan iki büyük işletme var: Biri, Şirket-i Hayriye; diğeri ise, bugün de k...