M. Fahri Utkan

:4
Neme lâzım…
“Bu işle ilgilenmem, buna karışmam” anlamlarında kullanılan bir söz, neme gerek.”Bir de toplumumuzda yerleşik, “Neme lâzımcılık” var. Bu ise, Gerekli şeylerle ilgi...

:6
Eylül ve sonbahar
Etrafımızda sonbahar işaretleri..Vedalar başlıyor, bazen acı bazen hasretlik kokan..Aylar, mevsimler geliyor ve geçiyor. İnsan da bu gelip geçişlere alışık,...

:6
Mutluluk ailede
TÜİK rakamlarına göre, evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında % 2,9 azalarak 553 bin 202 olmuş. kaba evlenme hızı binde 6,8 olarak gerçekleşm...

:8
İhlâs ve tesanüd ilişkisi
“Haklı şûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verdiğinden, üç elif yüz on bir olduğu gibi, ihlâs ve tesanüd-ü hakikî ile üç adam yüz adam kadar millete fayda verebilir. Ve on adam...

:6
Küçükler mi yoksa Büyükler mi önemlidir?
Hayatımızda bazen küçük şeylerle bazen de büyük şeylerle uğraşırız.Bazen büyük bir şeyin arkasından giderken küçükleri görmezden gelir, bazen de küçüklerle uğraşır...

:8
İmanlı vicdan
Cenab-ı Hakk, insana akıl, kâlb, ruh, sır gibi manevî lâtife ve cihazatlar verdiği gibi bunlardan biri ve en önemlisi ‘Vicdan’dır. Ama nasıl bir vicdandır bu, acaba?...

:59
İzmit Yeni Asya neşriyat hizmetleri
Risale-i Nur dâvâsı iman kurtarmak dâvâsıdır.Yani insanın küçük dairedeki dâvâsı olan imanı kurtarmak ve başkalarının da imanın kurtulmasına çalışmaktır.Büy...

:2
Tabakat-ı beşer muharebeleri
Bediüzzaman, Mektubat adlı eserinde “Devletler milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor” demektedir. Tabaka; topluluk, sınıf, zümre, mecaz o...

:2
Tarz-ı nazar âdeti nasıl ibadete çevirir?
Üstad Lemaat’ta “Niyet gibi, tarz-ı nazar dahi adeti ibadete çevirir” başlığı altında, niyet ve bakış açılarının aynı şekilde değerlendirilebileceğini açıklıyor.Ni...

:8
Darbelerde ben ve Yeni Asya
Bilindiği gibi Türkiye 1950 yılındaki demokratik seçimlerle çok partili hayata geçiş yapmıştır. Türkiye’de darbe demek, askerin kurumsal ya da bazı subayların kendi başla...

:4
Tarz-ı nazar âdeti nasıl ibadete çevirir?
Üstad Lemaat’ta “Niyet Gibi, Tarz-ı Nazar Dahi Âdeti İbadete Çevirir” başlığı altında, niyet ve bakış açılarını aynı şekilde değerlendirilebileceğini açıklıyor.Niy...

:2
Ramazan günleri
Ramazan günleri kötülüklerin, şerlerin, fenalıkların, çirkinliklerin, iyiliklere, güzelliklere dönüştüğü ay. Hangi kötü huyumuz var, iyiliğe dönüştüreceğiz. Hangi çirkin ...

:4
Emir tahtında hareket etmek
“Her şey Cenâb-ı Hakk’ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekir- dekler, başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir...

:15
Özeleştiri
İnsanların ve toplumların başarı ve saadetleri kendilerini eleştirdiklerinde ilişkilerde kalite artar ve sonucunda da insan ve toplum gelişir. Eleştiri için kısaca...

:10
Rızıklar içine yerleştirilen madenler
Dünya yüzündeki yaratılmışlara, ilk önce de kendimize baktığımızda, Sani-i Hâkim’in tecellileri açıkça görülmektedir. Varlıklardaki sanatlı ve hikmetli yaratılış görmek i...

:2
Risale-i Nur ve sistem
Sistem; “taksim’ul amal, teşriki mesai ve teavündür.” “Kâinatı dengede tutan bir mizan, nebatattan İnsaniyete kadar bütün canlıları hayatta tutan bir intizam, aileden dev...

:3
Halî ve vicdanî iman
Kader Risalesi’nin başında geçen bir cümlede dört iman çeşidi belirtilmiş. Bunlar; hâlî, vicdanî, ilmi ve nazarî iman. Bu yazımızda bunlardan ikisi üzerinde durmak...

:11
En büyük cehalet, cehaletini bilmemektir
Cenab-ı Hak (cc) Araf. Sûresi 199. âyetinde “Resulüm, Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” demektedir. Allah, görüldüğü gibi buna benzer bir...

:4
Ahirette “keşke” dememek için
Keşke, aslında bir temenni kelimesidir. Hz. Adem’den  (as) beri, yanlış tercihlerin ve pişmanlık sonunda söylenen bir sözdür denebilir. Cenab-ı Hak, âhirett...

:10
İnsaflı tenkit
Tenkit: Kişinin karşısındakinin yaptığı bir iş, davranış veya söylediği bir söz üzerine onu ayıplamak, yermek veya olumsuz davranışlarla tepki göstermesidir. Bunu, insanl...