M. Fahri Utkan

İnsan ve yolculuğu
İnsanın diğer bir ismi veya sıfatı, ‘Yolcu” dur. Yani, ‘Hayat Yolcusu’. İnsanın bu yolculuğunu Üstad Bediüzzaman Said Nursî şöyle anlatmıştır: “İnsan bir yolcudur. Sabave...

Haddi aşanlardan olmamak
Osmanlı zamanında 63 yaş ve üzeri ecdadımıza yaşı sorulduğunda verdikleri cevap “haddi aştık” olurmuş. Peygamber Efendimize (asm) duydukları saygı ve sevginin incelikli d...

:7
Fedakâr ve cefakâr Salih Oral
İzmit’in Risale-i Nur hizmetleri dendiğinde akla ilk gelen isimlerindendi.Fedakârlıkta, bir hizmete öncü olmada, titizlikte ve Demokratlığından hiçbir zaman taviz ...

Bediüzzaman Said Nursî hiç bedduâ etmiş midir?
RİSALE-İ NUR’DA DUA - Hazırlayan: Fahri UtkanRisale-i Nurlar’da 43 yerde bedduâ kelimesi geçmektedir. Üstad ile direkt alâkası olan olanlardan birkaç numune aşağıy...

:2
Duâlarda neler vesile edilebilir?
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri UtkanDuâlarımızda normal kelime ve isteklerimiz geçerli olduğu gibi birçok şeyi, kişiyi, sayıyı vesile edebiliriz. Bunlarla...

:1
Talebelerinin Üstadlarına ettiği duâlar (2)
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri Utkan“Bizler ki, Elhamdü lillâhi teâlâ, âhiret kardeşiniz, Kur’ân hizmetinde âciz hizmetkârınız, esrar-ı Kur’âniyenin beyan...

Talebelerinin Üstadlarına ettiği duâlar (1)
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri Utkanİlk örneğimiz, Hulusi Yahyagil’in Barla Lâhikası’nın ilk mektubunun sonundaki duâ; “Aziz ve muhterem Üstadım, s...

İSG günü ve Haftası
28 Nisan Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO tarafından Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak ilân edilen gündür. Ülkemizde fazla önem verilmeyen bu günün zaman içinde ge...

:3
Said Nursî’nin Talebelerine ettiği duâlar (3)
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri UtkanBir başka mektupta şöyle der:”Aziz, sıddık, mübarek, kahraman kardeşlerim, Evvelâ: Bu mübarek Ramazan’da...

:1
Said Nursî’nin talebelerine ettiği duâlar- 2
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri UtkanSon şahitlerden Uluborlu’lu Mehmet Büker’in hatırasından; “Kızım Sermin’in, oğlum Servet’in ve benim yazdığım Risalele...

:2
Bediüzaman Said Nursî’nin Talebelerine ettiği duâlar(1)...
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri Utkan“Bir kimsenin kendisi veya başkası hakkında bir dileğine bir arzusuna kavuşması için Allah’a yalvarması” olarak tanıml...

:2
Bediüzzaman, salâvat ile beraber küllî duâlar etmiştir...
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri UtkanÜstad Bediüzzaman Said Nursî, telif edilen her bir konunun veya Risalenin sonunda, salâvat ile beraber küllî duâlar et...

:1
Münâcaat şu çok güzel ve küllî duâ ile bitmektedir...
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri Utkan“Yâ Rabbî ve yâ Rabbe’s-Semâvâti ve’l-Aradîn, ya Hâlıkî ve ya Hâlık-ı Küllî Şey, Gökleri yıldızlarıyla, zemini ...

:1
Risale-i Nur’da genel ve küllî duâlar
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri UtkanMünacat Risalesi’nin tamamı aslında duâ olarak bu kitaba girebilir. Fakat birkaç örnek alarak biraz da olsa tanıtabili...

:1
Hiçbir duâ cevapsız bırakılmaz
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri UtkanBu alıntılardan anladığımız kadarıyla, kabul olunmayan duâ olabilir, fakat cevap verilmeyen duâ olmaz. “Duâya her hald...

:1
Kabul olunmayan duâ olur mu?
RİSALE-İ NUR’DA DUA - Hazırlayan: Fahri UtkanBazı insanlar duâ ettikten sonra acaba duâm kabul oldu mu diye bir düşünceye sahip oluyorlar. Halbuki; “Cenâb-ı Hak Ha...

:2
Duâda neler istenmez?
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri UtkanElbette duâlarımızda belâ, musîbet vs. gibi şeyler istenemeyeceği gibi şeriata aykırı durumlar da istenmez.25. ...

:2
Duâda ne(ler) istenir?
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri UtkanDuâ insanın isteklerinden oluştuğu gibi, sahip olduğu nimetlere şükür nevinden de olabilir. Bu konuya bir örnek olmak ...

:3
Yağmur, hizmet-i Kur’ân’la münasebettardır
RİSALE-İ NUR’DA DUA - Hazırlayan: Fahri Utkan“Süleyman Efendi, Mustafa Çavuş ve Bekir Beyin bir fıkrasıdır.” diye başlayan bir mektupta, yağmursuzluk/kuraklık zama...

:2
Ne zaman duâ edilmeli?
RİSALE-İ NUR'DA DUA - Hazırlayan: Fahri UtkanEn çok makbul olacak anlarda birincisi, belki en önemlisi, hastalık anlarımızdır. Çünkü “hastalık sırrıyla hulûsiyet k...