M. Eren BOZOKLU

:4
Medresetüzzehra’nın aşamaları
Yirminci yüzyılın ilk yıllarında, medresenin yapımı için devlet tahsisatı çıkartabilen Said Nursî, I. Cihan Harbinin patlak vermesiyle sevdasını tehir etmek zorunda kalır...

:10
Medreset’üz Zehra’nın aşamaları
Yirminci yüzyılın ilk yıllarında, medrese- nin yapımı için devlet tahsisatı çıkartabilen Said Nursî, I. Cihan Harbi’nin patlak vermesiyle sevdasını tehir etmek zorunda ka...

Oryantalizm, din eğitimi ve Medresetüzzehra - 3
İslâm Felsefesi’nin Müslüman toplumdan dışlanması ile Kelâm İlminin skolastiğe sürüklenip donuklaşması bir yana, harici kaynaklı bir durum olarak Müslüman Toplumunu etkil...

:9
Medreset’üz Zehra nedir?
Kendi beyanlarından anlaşıldığı üzere Bediüzzaman Said Nursî’nin en fazla önem verdiği iki konu olduğu göze çarpar: “Medreset’üz Zehra ve Risale-i Nur Külliyatı”. ...