M. Ali Kaya

:7
Tevbe konusu
Tevbe etmek Allah’ın kesin emri olan farzlardandır.Dünyada ve ahirette kurtuluşun yolu tevbeden geçer. Yüce Allah Kurân-ı Kerîmde “Ey iman edenler! Hepiniz birden ...

:9
Abd ve ubudiyet
Abd, ibadet eden kişidir; ubûdiyet ise masdar olup “ibadet etmek” demektir. İnsanın insana itaat etmesi iki şekildedir. Birincisi zorunlu itaattir; buna kölelik denir. İk...

:5
Demokrasinin güzelliği
Ülkemizde olduğu gibi her ülkede de muhalefet ve muhalifler vardır. Bir ülke hakkında iktidarın söylemlerine veya muhalefetin eleştirilerine bakarak değerlendirme yapmak ...

:14
Tebliğ görevi
Tebliğ, Allah’ın dininin insanlara öğretilmesidir. Peygamberimiz (asm) “Benden bir âyet bile olsa insanlara ulaştırın” (Buhari, Enbiya, 50.) buyurarak bu görevi tüm ümmet...

:7
Vasat ümmet ve adalet
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de “Sizi vasat ümmet kıldık ki insanlara hakikatin şahitleri olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun” (Bakara Sûresi, 2:143.) buyurur...

:7
Cuma hutbesi hakkında
Cuma hutbesi Cumanın farzlarındandır. Hutbenin namazdan önce okunması gerekir. Zira bir şeyin şartı o şeyden öncedir. Namazın şartı abdesttir. Abdest namazı kıldık...

:22
Hadis karşıtlığının sebepleri
Hadis lügatte “söz” ve “haber” anlamına gelmektedir. Din dilinde ve İslâmî literatürde “Hz. Muhammed’e (asm) izafe edilen söz, davranış ve fiillere” hadis denilmiştir. As...

:4
Kabir azabı
SUAL: “Kabir azabı diye bir azap yokmuş, öyle diyorlar… Siz ne diyorsunuz?” CEVAP: Maalesef azabı hak edenler azaptan kurtulmak için inkâr yoluna sap...

:2
Cennette hayat var
Cennet bitki ve ağaçlarla dolu, suların aktığı, çayır ve çimenlerle, güller ve çiçeklerle dolu bahçe anlamına gelen Cennet Allah’ın mükâfat yurdudur. Mü’minler bur...

:4
Kur’ân, ahiretten bahsediyor
İnsan için ölümünden sonra, dünya için ise kıyametten sonra başlayacak olan yeni ve sonsuz hayata ahiret hayatı denir. Bütün varlıklar için ahiret hayatı, İsrafil’...

:16
Hayat ölümle bitmiyor
Her insanın dünyada yaşayacağı belli bir zamanı vardır. Bunlar Allah tarafından planlanmış ve kader dediğimiz plan ve programa göre belirlenmiştir. Biz buna ömür d...

:6
Ulusal egemenliğin sonu
“Biz içince yürürken dünya öylesine değişiyor ki, çocukluğumuzda öğrendiğimiz şeylerde yapılan ufak-tefek değişiklikler değil, büyük değişimler halinde ilerliyor” diyor J...

:8
Vazife-i asliye-i Nuriye
Risale-i Nur Talebeleri’nin aslî görevi “iman hizmeti”dir. Ancak iman hizmetinin lâzımı “hürriyet”tir. Bu hürriyetin başında ise “Din ve vicdan hürriyeti” “İlim ve fikir ...

:12
Demokratlara nokta-i istinad olmak
Nur mesleğinde fiilî siyasete girerek ve parti kurarak siyaset yoluyla dine hizmet metodu yoktur. Bediüzzaman’ın tavsiyesi “Kur’ân, İslâmiyet ve vatan hesabına, bü...

:13
Muvazaa partileri
Muvazaa; Danışıklı iş, olmayan bir durumu olduğundan farklı gösteren bir anlaşma şeklidir. Hukuk dilinde başkalarını aldatmak amacıyla kendi iradelerine uymayan, a...

:3
Batıdan gelen cereyanlar
Bu dünyada - iman ve küfür hariç - sosyal hayatta hiçbir şey tamamıyla iyi veya bütünüyle kötü değildir. Her şeyin iyi ve kötü, müsbet veya menfi yönü vardır. Zira...

:25
Dersimiz demokrasi
Parlamenter sistem, halk temsilcilerinin oluşturduğu şûrâlardır. Yüce Allah “Şûrâ Sûresi” adında bir sûre inzal buyurarak “Mü’minlere Dünya işlerini meşveret ve şû...

:9
Vazife ve sorumluluk şuuru
“Yediklerimiz değil, hazmettiklerimiz bizi güçlü kılar. Kazandıklarımız değil, birikimlerimiz bizi zengin yapar. Okuduklarımız değil, hatırladıklarımız bizi bilgili yap...

:13
İnsanlığın hürriyet mücadelesi ve demokrasi
Sosyal hayatta hürriyet genellikle kölenin karşıt anlamını ihtiva eder. Bununla beraber kölenin karşıtı anlamından daha kapsamlı olarak suçlu ve tutuklu olmayan, i...

:13
Hürriyet özgürlük müdür?
Özgürlük, zorlama ve kısıtlamanın olmaması ve kişinin herhangi bir şarta bağlı olmamasıdır. Hürriyet ise kişinin her nevi dış etkenlerden bağımsız olarak kendi ira...