Latif Bozdağoğlu

:3
Gençlik ve fütüvvet ruhu
Gençlik, bize Allahu Teâlâ tarafından bahşedilmiş ahiret tomurcuklarının özüdür. Nasıl insandaki ”Acb-üz-zeneb”1 denen kemiksi çekirdekten haşrin inkişafı gerçekle...