Kusurları Örtmek...

:2
Kusurları Örtmek...
Rivayet edildiğine göre Hazret-i İsa, bir gün havarilerine şöyle sorar; ''Sizler, uykuda olan bir kardeşinizin görülmemesi gereken avret yerlerini rüzgarın ...