Kenan Alpay

:4
‘Ortak Kelime’ye Çağrıyı Unutursak
Hani yarım ağız bir özeleştiri olarak zaman zaman mırıldanılan “16 yıllık iktidar sürecinin en zayıf, en başarısız olduğu alan eğitim ve kültür alanı” filan gibi ...

:12
Ülke, Ata’nın Mavi Gözlerinde Müebbet Hapse Mahkûm
Celal Bayar’a göre “Atatürk, seni sevmek Türk milleti için milli bir ibadettir”. Çünkü Bayar’a göre “Atatürk’ü anmak, Atatürk’ten bahsetmek hepimiz için ruhi bir ...

:10
Türkçe Ezan ve Andımız Anıtkabir’e Yakışır
Ölüm yıldönümü bütün bir toplum için seksen yıldır ‘kamusal matem’ olarak dayatılan Atatürk’ün en önemli inkılaplarından biri de 1932’den 1950’ye değin tam 18 yıl...

:5
Amerika-İran Çatışmasında Türkiye’nin Duruşu
P5+1’in 2015 yılında İran’la gerçekleştirdiği nükleer anlaşmanın sonunu getiren yaptırımlarda dün itibariyle yeni bir safhaya daha geçilmiş oldu. Anlaşma çerçeves...

:8
Ata/Türk, Törenler ve Nutuklar Cumhuriyeti
Kökleri ve hedefi monarşik bir cumhuriyet değildi ama demokratik bir cumhuriyet de hiç değildi. Daha sonra özel bir kanunla soyadı Atatürk olarak kabul edilen, ot...

:12
İsmet ve Reşid’e tokat, Gazi Paşa’ya selâm!
Klasik ve klişe sağ-muhafazakâr reflekslerle siyasetin kat edebileceği bir mesafe var ama bu mesafe çok yavaş ve sınırlı olduğu gibi geri dönüş riski çok yüksekti...

:9
İpin inceldiği yeraf mı, and mı olsun?
Eskiler gelecek vaad etmeyen veya anlamsız bir yüke dönüşen ilişkiler için “ip inceldiği yerden kopar/kopsun” derlerdi. Kamuoyunun gözü önünde cereyan ettiği üzer...

:2
Kaşıkçı Hayalet mi Olur, Kasırgaya mı Dönüşür?
Suudi Arabistan’ı Donald Trump yönetimindeki Amerika’nın desteğiyle Ilımlı İslam Projesi’nin merkezine dönüştürecek isim Veliahd Prens Muhammed Bin Selman hiç olm...

:10
Tarih ve Siyasete Rüyalarla İstikamet Verilebilir mi?
“Rüya ile amel edilmez” hükmü fıkhın en temel ve en bilinen kaidelerinden biridir. Resul ve nebilerin vahyin kaynağı olan sadık rüyaları dışında, rüyaya göre hare...

:3
Suud’un operasyon ve çılgınlık kapasitesi
Suudi Arabistan doğrudan ve bizzat kendi diplomatik temsilciliğinde, kendi diplomatlarını kullanarak Türkiye’yle ilişkileri kopartabilecek sonuçları çok ağır bir ...

:5
Kötülükle Eşitlenip Daraltılan Seçenekler
Kitlelerin siyasal iradelerine hitap edilirken iyi ile kötü, güzel ile çirkin, doğru ile yanlış veya esaret ile özgürlük arasında bir tercih yapılacağı yönünde me...

:2
Sefer Almanya’ya, Selam Avrupa’ya
“Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe” misali karışık bir mevsim yaşıyoruz; kimileyin umudu büyüten, kimileyin ufku karartan. Bir taraftan bakınca Ey...

:3
Affa İcbar, İttifaka Mecbur Edebilir mi?
“Yok yok, kesinlikle af değil” deyip adını “infaz süresinde indirim öngören özel kanun” ya da “şartlı indirim ve salıverilme” koyunca karşılaşacağımız manzara değ...

:2
Çelişkilerinin Derinleşmesi Kaygılandırmasın Bizi!
Rusya ordusuna ait 15 üst düzey askeri personel taşıyan bir uçağın 17 Eylül’de Lazkiye yakınlarında İsrail tarafından düşürülmesi ne kaygı ne de üzüntü vericidir....

:4
Literatür yanlışsa strateji doğru olmaz
“Ya bu akşam ya da yarın sabah operasyon başlayacak” denilse de İdlib için sadece Türkiye değil diğer tarafların da pozisyonunda birçok belirsizlik var. İlk belirsizlik ö...

:2
Nihai Tespitiniz ‘Son Kale’ ve ‘Son Savaş’ Söylemi mi?...
Türkiye açısından yoğun bir biçimde Amerika ve Avrupa’nın güvenilmezliğine yapılan vurgular kim ne derse desin Rusya ve İran’a yönelik en küçük bir güven duygusu ...

:17
Türkiye, Rusya ve İran’a Ne Kadar Mecbur?
Sadece Doğu Perinçek gibi alenen ve resmen Baasçılık yapan Maocu-Kemalist tipler değil Mehmet Barlas ve Ertuğrul Özkök gibi liberal-burjuva aktörler de Türkiye’nin, Suriy...

:11
Kemalizmin Kerametlerini Keşfeden Muhafazakâr Demokrasi
Dolar kuru ve enflasyonun süratle yükselişi gibi Rusya ve İran’ın İdlip’e yönelik katliam hazırlıklarını hızlandırması da Türkiye’yi ciddi zorluklarla yüz yüze ge...

:4
Gazi Paşa’nın Himayelerinde Medeniyet Tasavvuru
Türk ulusal kimliğinin onlarca yıla yayılan inşa sürecinde devlet sınıfları marifetiyle pek çok siyasal söylem, sembol ve tören yürürlüğe sokuldu. Askeri geçitler...

:6
İdlib Saldırısının Tetikleyeceği Krizler
Tabii ki hiç kimsenin aklında şu durumda bile Esed rejimin tek başına İdlib’e saldırabileceğine dair en küçük bir ihtimal bulunmuyor. Çünkü ortada gerçek anlamıyl...