Kâzım Kürşat Yücel

:1
AFYON
“Pâk dîndi Orhan pâk i’tikâd” diyor kaynak. Bu ufacık mısrâ cihânı ayağımıza seren bir şifre aslında. Türke kıt’aların kapısını açan bir anahtar. Gel gör ki ne bunu ne S...

Facebook'ta paylaş
SİYÂSET
Şu sâatden sonra her şeye hâzır olmalıyız. Geri dönüşü olmayan bir yola girdik. Ufak bir tereddüd felâket getirir. Devletler arası muvâzeneleri dikkate almak kifâyet etm...

Facebook'ta paylaş
OPERASYON
Çok hızlı bozuluyoruz. Yirmi beş sene önceye göre korkunç bir noktadayız. Birileri buna “değişim” diyor. Evet bir şeyler değişiyor fakat olup bitenler hayra alâmet değil...

Facebook'ta paylaş
SOYKIRIM
Memleketimizde yakın zamanlara kadar korkunç bir ihânet yaşandı. FETÖ ve PKK alçaklarından bahsetmiyoruz. Onlar ayyûka çıkan mes’eleler. Nüfûs planlaması adı altında işl...

Facebook'ta paylaş
TOKAT
Batıyla anlaşarak bir yere varamayacağımız gün gibi ortaya çıkmış durumda. Afrin’e ses çıkarmayanlar Yunanistan’ı kollamaya çalışıyor. Manzara büyük hesâblaşmanın yaklaş...

Facebook'ta paylaş
DEV
Hürriyet ince işçiliğe devâm ediyor. 5 şubat günü birinci sahîfeden duyurduğu habere bakalım: “Hain saldırıda KONKURS izi. Zeytindalı harekâtında önceki gün beş Mehmetçi...

Facebook'ta paylaş
MUKÂYESE
Hollywood çalışıyor. ABD ülkelerden önce zihinleri işgâl ediyor. Bu eşkıyâ devlet gûyâ insanlığın çok ilerisinde. Mağlûb edebilmeyi hayâl etmeyin, yaklaşmak dahi muhâl. ...

Facebook'ta paylaş
ÂGÂH
Afrin’e kilitlenmiş durumdayız. Kalbimiz askerlerimizle. Ne var ki heyecân katsayımız çok yüksek. Böyle olmaz. Bir an evvel bu tür operasyonlara alışmalıyız. Târihî kodl...

Facebook'ta paylaş
:1
LEŞ
“Cı ci cu cü” bizi pâre pâre etdi. Sağcı solcu, devrimci islâmcı, aşırı sağ aşırı sol, merkez sağ merkez sol, ortanın sağı ortanın solu… Hâsılı uydur uydur söyle. Nasıl o...

Facebook'ta paylaş
MİLLÎ
Aklı dışarıda aramaya devâm ediyoruz. Bilhassa kalem ehli satırlarının arasına necis isimleri almadan yapamıyor. Niye satırlarının arasına diyoruz? Zîrâ kompleksli görünt...

Facebook'ta paylaş
EBLEH
Boş konuşmayı çok seviyoruz. Gevezelik millî hasletimiz hâline geldi. Şâm u seher lak, lak lak… Leyl ü nehâr lak, lak, lak… İşin gülünç tarafı hemen kimse düşdüğü çukuru...

Facebook'ta paylaş
KÜNH
Trump tuzağa düşürüldü. Belli çevrelerce hem Kudüs karârı aldırıldı hem sıfırlandı. Şu sâatden sonra vaz’iyyeti toparlayabilmesi muhâl. Ekip olarak bu yolda birkaç cümle ...

Facebook'ta paylaş
HAREKÂT
Küçük hesâbların adamı olduk. Biz küçüldükçe cüceler büyüdü. Hâliyle şımardılar. Teknoloji denen silâha yapışarak yeryüzünü kontrolleri altına aldılar. Üstelik tutundukla...

Facebook'ta paylaş
KİM
 Kore devlet başkanı Kim muhteşem bir cümle kurdu: “İsrail diye bir devlet var mı ki başşehri Kudüs olsun” Çok basît konuşmaların önünü arkasını doldurup romanlaşdıranlar...

Facebook'ta paylaş
BAŞLANGIÇ
Cumhurbaşkanı “ba’zı sinyaller alıyorum” dedi. Gâlibâ “güzel sinyaller alıyorum” demek istedi. Zîrâ haber fevkalâde sevindirici. Bir kısım iş adamları servetlerini yurt ...

Facebook'ta paylaş
YIĞINAK
ABD güney sınırlarımıza yığınak yapıyor. Dört bin tıra yaklaşan silâh ve mühimmât yalnızca teröristlere gönderilmiş olamaz. Bunlarla 200 bin kişilik ordu donatılabilir. ...

Facebook'ta paylaş
AJAN
Ajanlar iş başında. Bıkmak nedir bilmeden bâtıl da’vâları için çalışıyorlar. Son günlerde iyot gibi ortaya çıkdılar. Eskiden “Amerika bizsiz yapamaz ama biz de onlardan b...

Facebook'ta paylaş
TUZAK
Mayın tarlasında ilerliyoruz. Ne kadar güzel. Demek ki düşmanımız çok. Demek ki hâlâ kıymetliyiz. Kimse çürük elmaya dönüp bakmaz. Lâkin âgâh olmak zorundayız. Hem de faz...

Facebook'ta paylaş
EVCİLİK
Amerika 2017-2046 arasında 1.2 trilyon dolarlık nükleer yatırım yapmayı planlıyor. Rakamı başka bir şekilde ifâde edelim: Bin iki yüz milyar dolar. Her biri bir kamyona y...

Facebook'ta paylaş
UYANMAK
Osmanlı hürdü. 1300’ün ve 1400’ün başlarına takılmayın. Nitekim o zincirler ilk fırsatda kırıldı. Zâten kuruluşdaki vaz’iyyeti kucağımızda bulmuşduk. 1402’den ötürü sîga...

Facebook'ta paylaş