Kâzım Güleçyüz

:56
Cemaatlere hep aynı tuzaklar
Resmî ideoloji muhafızlarının “yasadışı yeraltı örgütü” olarak gördükleri ve güç ellerindeyken zor kullanarak üzerine gittikleri cemaat ve tarikatları tasfiye etmek için ...

:46
Alternatif mi, stepne mi?
AKP içinde hayli zamandır hissedilen ve gözlenen, ama değişik sebeplerle açığa vurulamayan ayrışma son dönemde önce Ahmet Davutoğlu’nun çıkışlarıyla, ardından Ali Babacan...

:47
Ümmet partiye sığar mı?
Görünen o ki, önce 31 Mart, ardından 23 Haziran, siyasetteki taşları yerinden oynattı. 17 yıllık rakipsiz iktidarın tılsımı, AKP İstanbul’u kaybedince bozuldu. Par...

:26
Güdümlü yargıda “pardon”lar bitmez
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün son dönemde sık sık tekrarladığı sözlerden biri şu: “Yargının pardon deme lüksü yok.” Aslında bunu söylemesine de gerek yok. Ama özellikle...

:24
Belli ki ders alınmamış
23 Haziran sonrası AKP’de başlayan iç sorgulama hesaplaşma boyutuna ulaşmasa da, partiden gelen sinyaller içerideki kaynamanın artarak devam ettiği yönünde. Millet...

:30
Türkiye ve İslam dünyası nereye?
Arap dünyasıyla yakın temas ve ilişkileri olup oradaki gelişmeleri dikkat ve hassasiyetle takip etmekte olan bir okuyucumuz endişelerini şöyle aktardı: “Arap medya...

:31
Said Nursî’nin CHP’li vekillerle diyalogları
Afyon hapsinde tanıştığı Üstad Bediüzzaman’ın, 23 Mart 1960’ta Urfa’da vefatına kadar yakın hizmetinde bulunan Bayram Yüksel Ağabeyin anlattığı bir hatıra: “Ispart...

:14
Su tersine akmaz
23 Haziran’da İstanbul sandıklarından çıkan sonuç, genel siyasî dengelerin de nasıl değiştiğinin son derece çarpıcı bir göstergesi oldu. OHAL takviyeli tek adam re...

:26
Sorumlu parlamenter sistem mi, darbeler mi?
23 Haziran İstanbul seçiminin gündeme taşıdığı önemli konulardan biri de parlamenter sisteme geri dönülmesi veya en azından cumhurbaşkanının partiyle bağının kesilmesi ol...

:20
AKP’de iç sorgulama
Peş peşe gelen 31 Mart ve 23 Haziran şoklarının AKP’deki etkisi derinleşerek devam ederken, bunun ilginç ve manidar yansımalarını gerek parti içinde yapılan tartışmalarda...

:29
Ergenekon dersleri
12 yıl önce başlayan ve şimdiki Cumhurbaşkanının o zaman Başbakan sıfatıyla “Millet adına savcısıyım” diyecek kadar sahiplendiği Ergenekon davası 235 beraat kararıyla son...

:20
“Seçim yorgunluğu” mu?
23 Haziran’dan sonra muhalefet dahil birçok kesimin dilinde aynı söylem var: “Ülkemiz seçim yorgunu. Artık yeter. Bari önümüzdeki 4.5 seneyi seçimsiz geçirelim.” B...

:16
Şer’î ve örfî hukuk
Fıkıh, ilahiyat, hukuk alanlarında neredeyse yüzyıllardır devam eden bir “şer’î ve örfî hukuk” tartışması var. Bu tartışmada öne çıkarılan görüş şu: Hayatın...

:36
Şeriat donuk ve statik değil, canlı ve dinamiktir
Şeriatın yüzde 99’unu oluşturan iman, ibadet ve ahlâk boyutlarındaki muhteva ve prensiplerin akıl ve tecrübe ürünü olan günümüz anlayışı ile çelişen ve çatışan herhangi b...

:18
Mecelle ve anayasa
Bediüzzaman İçtihat Risalesi’nde geçen “Selefin (geçmiş âlimlerin) içtihatlarıyla bütün zamanlara dar gelmeyen fikirleri” anlamındaki sözleriyle de dört fıkıh mezhebindek...

:40
Dört mezhep ve demokrasi
Bediüzzaman, bir asrı aşkındır üzerinde çalışılıp içinin doldurulmasını bekleyen son derece önemli tesbitlerinden birini şöyle ifade ediyor: “Hakaik-ı meşrutiyetin...

:38
Bahar sevinci imanla yaşanır
Üstad Bediüzzaman, kâinat kitabının yeryüzü sayfasında bahar mevsimlerinde sahnelenen kudret mu’cizelerine her fırsatta nazarları çevirir. İlâhî bir tanzimle şaşma...

:16
Demokratikleşme süreci ve şeriat
Bediüzzaman’ın 110 yılı aşkın bir süre önce gündeme getirdiği ve hâlâ hayata geçirilip tamamlanmayı bekleyen birçok özgün proje var. Bunlardan en çok bilineni, Medresetüz...

:33
Demokrasiyi anlatmada Bediüzzaman metodu
Bediüzzaman’ın meşrûtiyet devrinde hürriyet, adalet, hukuk, terakkî... konularını işlediği metinlere baktığımızda, hep dinî kavram ve örneklere atıfla izahlar yaptığını g...

:30
Demokratlığın fikrî altyapısı
Darbe ürünü anayasa ve onunla bağlantılı temel kanunlarla kurulan siyasî düzen ve sistemdeki tıkanma, ancak halkın bu durumu fark ederek bir arayışa girmesi ve bu arayışa...