İsmail TEZER

:8
Dünya metrosundan “İzzet”li bir iniş
İzzet Ağabeyim...Adı gibi izzetli idi.İzzet-i imaniye ve Kur’âniyeyi daim muhafazanın gayretinde idi.Vefat haberini aldığım ilk anda aklıma gelen “Ku...

:11
Hakikat “tek”tir, ama “zengin”dir
Vahidiyet ve ehadiyet... Varlık âleminde birliğin iki ana tecellisi. Benzerliklerimizle vahidiyete, farklılıklarımızla ehadiyete ayna oluruz. Benzerl...

:4
Zıddiyet aynasında
Üstad Bediüzzaman Hazretleri Yirminci Mektub’un İkinci Makamı’nın Sekizinci Kelimesi’nde şöyle der: “Evet, şu mevcudat, âyinelerdir. Fakat zulmet (karanlık) nura â...

Yeniden “ölçüm” alabilir misiniz?
Bir anekdot: Bir bilgeye sormuşlar: “Efendim, dünyada en çok kimi seversiniz? “Terzimi severim” diye cevap vermiş. Soruyu soranlar şaşırmışlar...

:3
Alışkanlıklardan hayranlıklara...
Alışkanlıklarının esiridir çoğu zaman insan. Tabiî bu alışkanlıklar iyiyse mesele yok. Ama kötüyse sıkıntı var demektir. Neye alışmıyoruz ki? Sıcağa,...

:1
Barikatı değil, bereketi gör!
On Dokuzuncu Mektub’dan “bereket”e dair mu’cizeleri okuyorum şu sıra. Bereket ve mu’cize aslında birbirine çok yakışan iki kavram. Zira bereket bizatihî hesaba, el...

:4
Değil affa, cezaya vermeye de ihtiyaç kalmasa!
Gazetemiz Yeni Asya’nın dünkü (27.9.2018) manşeti “Ceza adaleti olsa, affa gerek kalmaz” idi. Avukat Prof. Dr. Devrim Güngör “Doğru olan, affa ihtiyaç bırakmayacak...

Değil affa, ceza vermeye de ihtiyaç kalmasa!
Gazetemiz Yeni Asya’nın dünkü (27.9.2018) manşeti “Ceza adaleti olsa, affa gerek kalmaz” idi. Avukat Prof. Dr. Devrim Güngör “Doğru olan, affa ihtiyaç bırakmayacak...

:5
Seni ilgilendirmeyeni terk et gitsin!
Bir hadis: Ebû Hüreyre Radıyallahu Anh’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mâlâyânîyi (kendisini doğrudan ilg...

:5
Deizm mi, “deveizm” mi?
Başlıktaki merakınızı hemen giderelim. “Deveizm” bize ait bir tâbir. Uydurduğumu düşünebilirsiniz. Ama Üstad Bediüzzaman’ın “devekuşu” metaforundan esinlendiğimizi ifade ...

:2
Eğitimde “çift kanat”
Hafta başında Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2018-2019 eğitim-öğretim yılının açılışı vesilesiyle öğretmenlere hitaben bazı açıklamalarda bulundu. Her şeyden önce...

:6
Mükemmel olamazsın
Mükemmelliğini ‘mükemmelsizlik’te bil. Kemal sıfatla muttasıf olmak Zat-ı Bârî’ye mahsus. Nekàisten müberra olmak cinân-ı Cennetin mahsusatından. Her kemale...

:7
Allah’a “kurb”an olmak
Arİf, Kurban Bayramı yaklaştıkça heyecanlanıyordu. Babasıyla birlikte bayramdan bir gün önce kurban pazarına giderek bir koç satın aldılar. Koçu kendi evlerinin ba...

:15
“Adalet namazı” ne durumda?
Savaştayken “Namazı sonra kılalım” diyenlere Hz. Ali (ra) “Uğruna savaştığımız değerleri ihmal ederek savaşmanın hiçbir anlamı yoktur” demişti. O, bu tavrını, sava...

:6
Tevhid eksenli demokratik toplum inşâsı
“Demokrasinin düşmanları ve eğitim üzerine” (20.7.2018) başlıklı yazımızın son paragrafı şöyle idi: “Temelinde ‘Kur’ân-kâinat/akıl-vahiy/din-bilim’ bütünlüğü olan,...

:14
Hakkı neşredenlere destek olmak
Neşir veya neşriyat, bir fikir ve dâvâ takip edenlerin vazgeçemeyeceği bir unsur olmakla beraber, iman hizmetinin de olmazsa olmazı. “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i...

:11
Demokrasinin düşmanları ve eğitim üzerine
Eğitim meselesini de sadece “örgün” olarak düşünmemek lâzım. Bediüzzaman bir asır önce Meşrûtiyet ve Hürriyet’in, şimdiki tabirle demokrasinin halka mal olup yerleşebilm...

Adalette sniper olabilir misiniz?
Ben değil, bizim küçük oğlumuz soruyor. İlkokul 4. sınıfta henüz. Her ay yaptığım gibi, her yaşa hitap eden dergi grubumuzdaki bütün dergileri çocukların ö...

San’at, san’atkârıyla san’attır
Denize baktı, Ruhu rahattı. Dalgada Celâl’i, martıda Cemali gördü. Sanki bir ışık hüzmesiydi hepsi... Bir büyük güneşten haber veren... ...

Zoka yutmaz Yeni Asya!
“Kalemleriniz, şahs-ı manevînin parmaklarıdır.” (Bediüzzaman) Bu piyes, Risale-i Nur’un devlet tekelinden kurtularak hürriyetine kavuşması mücadelesinde tek başına...