İsmail Şahin

:2
Çok cepheli diplomasi
ABD, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye gelmeye başlamasının hemen ardından, Güney Kıbrıs'a 1987 yılından beri silah ambargosunun kaldırılmasını düzen...

Afrin’de sembolik müttefikliğin sonu
ABD hükümetine yakın kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, ABD’nin Ortadoğu’daki iki önemli müttefiki Türkiye ve PYD birbiriyle savaşmaktadır ve bu savaş ABD’nin çıkarl...

Barış ABD çıkarını koruduğu müddetçe, barıştır...
Bazen isteseniz de savaşlardan kaçamazsınız. Bir şekilde sizi arar bulur. Kuşkusuz savaş yazıldığı kadar kolay, anlatıldığı kadar tatlı bir olgu değildir. İstisnai bir du...

Afrin, İskenderun için mi?
Uzun süreden beri Türkiye’nin başını ağrıtan, enerjisini tüketen ve kendi topraklarında bir sinerji oluşturmasını engelleyen konu, terörizm olmuştur. Geçmiş yıllarda ikti...

Ortadoğu’da ezber bozmak
Ortadoğu’da son zamanlarda gündemde tutulmaya çalışılan mezhep kavgasının kökleri çok gerilere gitse de, Sünni ve Şiiler arasında var olduğu bilinen “dinsel gerilimin” ne...

İsrail ve ABD, İran’da ne umuyor!
İran’ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017’de baş gösteren toplumsal olayların merkezinde ekonomik sıkıntıların olduğu söylenmektedir. Protestocular, kamu bütçesinin, Suriye,...

Beş Deniz Teorisi
Türkiye, jeopolitik konumundan dolayı çok yönlü bir dış politika izlemek mecburiyetindedir. Uzak geçmişten yakın geçmişe, bu coğrafyada hüküm sürmüş her devlet, gücü nisp...

Küresel Körfez
Basra Körfezi, tarihten bugüne jeopolitik değeri yüksek bir coğrafya olarak devletlerarası mücadelelere konu olmuş bir bölgedir. Asya, Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağla...

Güç, kalemi kontrol etmektir!
Günümüz toplumları, istisnai durumlar dışında, bilgi yönünden dinamik bir yapıya sahiptir. Bu dinamizm gerek bireysel gerekse de toplumsal hafızanın şekillenmesinde öneml...

Kudüs kararı: Dünyada barış ve güvenliğin iflası
Haziran 2017’den beri dünyanın gündemini sürekli olarak, Ortadoğu’da yaşanan yeni siyasi olayların meşgul ettiğini görmekteyiz. İlk önce Katar, ardından Suudi Arabistan v...

Türk sinemasının gelecek vizyonu
Doksan dört yaşındaki İngiliz sinema sanatçısı William Russell Enoch, “büyük işler, büyük hayaller kurma özelliği olan insanlarca başarılmıştır” diyerek hayal kurmanın gü...

Gücün güvenliği prensibi
Uluslararası ilişkiler açısından gücün birçok tanımı bulunmaktadır. Gücün değişken ve çok katmanlı bir yapıya sahip olması bu durumu tetiklemektedir. Buna rağmen uluslara...

Katolik nikâhı tipi ittifak
ABD ile DAEŞ arasındaki ilişkinin boyutu, şu günlerde BBC tarafından yapılan haberler nedeniyle yeniden gündemi meşgul etmeye başladı. İşin özüne bakılacak olursa, Rakka’...

Ortadoğu’da komşu ülke sendromu
Ortadoğu, bir asrı geçkin bir süreden beri çeşitli hesapların sonucu olarak paramparça bir hale geldi. İşgaller, iç savaşlar, ülkeler arası savaşlar, darbeler ve suikastl...

Kültürel diplomasi ihmal edilemez
Napolyon’un Mısır’ı işgalinden (1798) bugüne Ortadoğu, uluslararası güç mücadelesinde edilgen konumuyla gündemini muhafaza etmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biris...

İnsanın devletleşmesi
Kâr ve çıkar, iki tehlikeli kavram. Maalesef dünyadaki tüm eğitim düzeni bu iki kavram üzerine kurulu hale gelmiştir. Temel amaç, rasyonel birey, rasyonel toplum ve rasyo...

Irak’ta kaçıncı perde
Milliyetçilik hususunda, akademik platformdaki tartışmalı konuların başında, “tarihsel olarak devletin mi, yoksa milletin mi daha kadim olduğu” sorusu gelmektedir. Diğer ...

Kapitalizm yorgunu dünya
Uluslararası ilişkiler düzeninde tüm devletler, her ne kadar eşit olarak görülse de, ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan bugüne “eşitler arasında birinci” statüsü kazanmaya...

Akıl için tarik birdir
İngilizler, Osmanlı Devleti’nin toprağı Irak’ı işgal etmeye karar verdiklerinde, öncelikle mevcut şartları etüt etmek üzere birçok uzmanı bölgeye göndermişlerdi. Uzmanlar...

:29
Sorumlu Muhalefet…
Muhalefetin vazifesi, hükümetlerin vatandaşın ve vatanın selametine mugayir hareketlerinde "kontrol" ve "ihtar" vazifesini yerine getirmektir. Bunu yaparken de sor...