İsmail Öz

:16
Avrupa ve Amerika: Parçaların “Bir”liği
Bakmayın siz bugün İslâm coğrafyasının dağınık görüntüsüne. Birlik ruhunu yitirmediği günlere dönüldüğünde, nelere kadir olduğuna tarihi kayıtlar şahittir. Meseleyi sadec...

Toplumsal psikolojimize de “Zeytin Dalı”
Aslında hayat insana, Soren Kierkegaard’un: “Her dakika denizin ortasında yüzmeyi öğrenmek zorunda olan çocuk gibi duruyorum.” sözünde olduğu gibi, her an ve her aşamada ...

Kendi lânetine köle olanlar…
Afrin’ne yapılan “Zeytin Dalı” harekâtı; “İnsan, her yeni düşünülecek durumla karşılaştığında düşünmeyi yeniden öğrenmek zorunda.” cümlesi etrafında, Ortadoğu’yu yeniden ...

Hep sorulmuş bir soru
Bir zihniyet düşünün ki her dönemde “Acaba demokratlaşabilecek mi?” sorusunun muhatabı olmuş olsun… Evet, böyle bir zihniyet var; hem de bizim ülkemiz de. Tek-Par...

Batı’nın Ortadoğu konfigürasyonu: Karışıklık değil, karmakar...
Bu yazıda Ortadoğu insanını tamamen pasif bir konuma oturtarak, bütün iradeyi Batı’ya teslim edecek değilim. Eğer bunu yaparsam, hem meseleyi romantik/arabesk bir mecraya...

Tüm maskeler fora!
Son dönemlerde uluslararası politikalarda hadiseler bana Karl Mannheim’ın, “Politik tartışma maskeleri indirir.” cümlesini hatırlattı.  Önceleri uluslararası iliş...

Merkezden periferiye CHP serüveni…
Bu yazıda bir CHP tarihi anlatmayacağım. Ama bir savrulmanın hikâyesini anlatabilmek için de onun tarihsel yolculuğuna bir şakul tutmak zorundayız; bu şakul sayesinde sap...

Şiddeti bir sermaye stoku olarak görenler…
Elbette kısa sayılabilecek bir yazıda “şiddet”in anatomisini kurmak ya da tomografisini çekmek, künhüne tam olarak vâkıf olmak mümkün olmayacaktır. Fakat yine de “sadra ş...

Göründükçe Biraz Daha Ortadan Kaybolmak ya da…
Başlıkta öne çıkarmak istediğim “göründükçe ortadan bira daha kaybolmak” elbette tek yönlü bir gerçeğe işaret etmiyor. Sembolleşebilmenin de “sürekli görünmek” ile ilgili...

İki triumvira ve stratejik mücadele…
Suriye’de cereyan eden yaklaşık altı yıllık mücadele, her aşamasında çok farklı bileşenlerin ya da ayrışmaların düellosuna şahitlik yapan bir tatami gibi. Fakat bu tatami...

Yeni CHP: Bir gelenek yıkma geleneği…
Öyle görünüyor ki şu “modernite” denen şey bizden çok şeyi uzaklaştırmış; üstelik hayatın her alanından. Tüm bunlara dönük örnekleri sayıp dökmeyeceğim burada elbette. Am...

Dünya “darbeler fayın”da bir huzur adası olmak…
Tarihte bilinen ilk darbeci Kral Sargon’dan (MÖ 2350) bu yana, dünyada sayısını tespit etmekten aciz kalacağımız bilinen-bilinmeyen, başarılı-başarısız nice iktidar gaspı...

Trump: Her türlü keyfin kâhyası mı?
Avrupa’da nasyonalist hareketlerin zirve yaptığı, ultra milliyetçi (palingenetik) tavırların adeta bir “din”in yerine ikâme edildiği 1930’lu ve 1940’lı yıllar. Bi...

Geçmişin güçlü eli ve “ölü”leri tarafından öldürülen diriler...
Bugün yaşadıklarımızın üzerinde “geçmişin güçlü eli” mutlak bir şekillendirici, yönlendirici olarak vardır. Şimdiki nesillerin yönlendirdiğini zannettiği pek çok sosyal h...

Batı ve terör örgütleri…
 Son dönemlerde çokça habere konu olan terör örgütlerinin, Avrupa devletlerindeki rahat konumları elbette birçok açıdan masaya yatırılmayı gerektiriyor. Bu durumun bir...

“Hayır” cephesindeki Avrupa
Son 150 yıldır oryantalist bakış açılarıyla Doğu'yu ve özellikle de İslâm coğrafyasını şekillendiren Batı, artık kendi zaaflarına dönük oldukça önemli işaretler sunuyor. ...

Zihin bulandırma çabaları...
Referandum yaklaştıkça birileri zihinleri derinden karıştırmaya ve de zemininden çıkarmaya dair olağanüstü bir çaba içerisinde. Zihin bulandıranların ya da gerç...

Niyetler, şartlar ve referandum…
Birkaç aydan beri hararetli ve yoğun bir zeminde anayasa ile ilgili değişiklikleri tartışıyoruz. Fakat tartışma, MHP dışındaki muhalefetin herhangi bir önerisi olmaması s...

Aile sıhhati üzerine…
Daha önceki yazımda toplumun sıhhatli kalabilmesi için gerekli olan dört temel unsurdan bahsetmiştim; “Din, aile, beden ve mal sıhhati” diye. Bu yazıdan hareketle, ail...

Toplumun sıhhati nasıl korunabilir
Toplumsal sıhhatimizin bozulmasına yönelik saldırıların tarihi yakın zamanların ya da son günlerde yaşadıklarımızın üzerinden okunamaz. Elbette yaşananların bir...