İsmail Çetin

Haydarizm rüzgarı
Dünya’da baş gösteren ekonomik krize çözüm olamayan Kapitalizm artık miadını doldurmuş, sömürü modeli olan bu akım bitmiştir. İnsanlığa çözüm olamadığı ve olamayacağı da ...