İsmail ATMACA

:27
Yeni Asya ekolü/okulu
Yeni Asya’nın bir ekol ve aynı zamanda da bir okul olduğu hemen herkesin ortak kabulüdür. Maziye dönüp baktığımızda Yeni Asya Yayınları’nın  logosundaki “ Gayemiz ...

Fikrin “Hezeyan”laşmas
Üstad Bediüzzaman “Sünuhat” adlı eserinin “Rüyada Bir Hitabe” başlıklı bölümünde gitmiş olduğu dünyevi bir mecliste, dünyevilerin “Neden geldin geleli siyasete karışmıyo...

Yeni Asya’da yazabilmek
Üstad Bediüzzaman Hazretleri dâvet üzerine 1911’de gitmiş olduğu Şam’da çok önemli İslâm âlimlerinin bulunduğu Camii Emevî’de bir hutbe îrad eder. O hutbenin hemen...