İsmail AKSARAYLI

O üç vazifeyi ancak şahs-ı manevî yapabilir
İman, hayat ve şeriat dairelerindeki üç vazife âhirzamanda, Âl-i Beyt-i Nebevî'nin (asm) nuranî cemaatini temsil eden Hazret-i Mehdi'nin cemaatindeki manevî şahsiyette an...

On cani yüzünden 1 masum mahvedilemez
Evde yahut gemide bir masum, on canî bulunsa, adalet-i Kur’aniye o masumun hakkına zarar vermemek için o haneyi, o gemiyi yakmayı men ettiği halde, bir tek cani yüzünden ...

Mekke'de olsam da buraya gelirdim
Üstad: “İmanı kurtarmak ve Kur’ân’a hizmet için, Mekke’de olsam da buraya gelmek lâzımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var.” GİRİŞ Bediüzzaman Said Nursî ...