İskender Özturanlı

Dolar 14-15 yazıları – 1
Eşitsizlik raporu hakkında yazmaya başladığımda göz ucuyla haberlere bakarken dolar 14 lirayı aşmış 15 liraya doğru gidiyordu. Dünyada ve özellikle ülkemizde, pandemi ve ...

Siyasal güç, cari güç…
Devletler, devletin erkini yönetenler tarafından para ve kredi politikalarıyla yönetilirler, başka bir deyişle iktidar olmak demek bu tercihler ve zorunluluklar bütünü iç...

Paylaşımda, gelirde adalet yoksa gerisi hikâyedir
Türkiye’nin faizi düşürüp sanayisine ve ihracatına rekabet gücü kazandırmak görünürde parlak sözlerle, kitabın ortasından konuşuluyormuş gibi görünen durum oluyormuş gibi...

Asgari ücretin tesellisi imtiyazlar ve sınıflar
Lafı dolandırmadan, dolaştırmadan eveleyip gevelemeden söylersek, siyasal, sosyo-ekonomik tercihimizi elitlerden, varsıllardan ve mağrur olanlardan yana bir tercih kullan...

Marmara Denizi, Adalar özel bölge ve imar planları
Türkiye Paris İklim Anlaşması’nı kaç yıllık gecikmeden sonra nihayet onayladı, daha doğrusu gereken Meclis kararı ve “beklenen” fon da alınarak tırnak içinde bir yeşil ka...

Servetin vergisi, devletin krizi ve demokrasi
Demokrasi siyasal kararlara ve siyasal temsile eşitlik içinde bir katılımı öngören sistemdir, öngörür ama bunu gerçekleştirirken engellerle karşılaşır. Demokrasi sadece k...

Daron… TÜSİAD… Ve sahte gelecek
Türkiye’nin genelde işin etiket kısmı ile ilgilenip herkesin söylediği ama işin özüyle ilgilenmediği bir kamuoyu ve ortamı var. TÜSİAD’ın geçtiğimiz günlerde tartışmalı r...

Çıkar çevrelerinden beslenen sistemin açmazları
Bazı şeyleri açık açık herkesin anlayabileceği bir lisan-ı münasiple anlatmanın önemi de büyük değeri de. Sözü uzatmadan anlatacağım. Düşük faiz ve bunun yüksek kurlara...

TCMB Başkanlığı maruzat makamı…
TCMB Başkanı dün Meclis’te şöyle bir sunum yapıyor ve ardından dolar yeniden yükselişe geçiyor. Özellikle aşağıdaki bölümü uzun olmakla beraber dikkatinize sunuyorum, “En...

Enerji Yoksulluğu ve Enflasyon
Enflasyon rakamları açıklandı, eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 19.58’e yükseldi, böylece faiz ile enflasyon arasındaki fark daha da açıldı, TCMB Başkanı’nın...

Gıda fiyatlarına darbe, “kira”lara sonsuz özgürlük Neden bu...
Türkiye AKP’li yıllarda, yatırım amaçlı konut üretimi gibi bir “oksimoron” büyüme modeline odaklandı. Deprem ve diğer sorunları da süratle kendine katan bu ekonomi-politi...

Sahiden eşitlikçi bir dünya kurabilecek miyiz?
Dünya tarihinde ekonomik veya siyasal bazı çevrim noktaları, açılış ve kapanış varyantları, tarihi, toplumsal akışın, üretici güçlerdeki dönüşümün, ekonomik yerleşimlerin...

Eşitsizlik ve büyüme
Geçtiğimiz günlerde büyüme rakamları açıklandı. Türkiye bu son çeyrekte, geçen yıl aynı dönem yüzde 10,3 küçülmenin getirdiği baz etkisi dikkate alınarak yüzde 21.7 büyüd...

Evler, kiralar, fiyatlar
Küresel insan hareketleri kapitalizmin geleceğini çiziyor. Sermaye birikiminin şehirlere dayalı emlak ve konut yoğunlaşmasına dayandığı zamandan beri hem kentlerin büyüy...

Bütün dünyanın borçluları birleşin
Türkiye’de ekonomik aklın nicedir zorlandığı ortada. Siyasal iktidar yeni bir kredi genişlemesi yarattığında ortaya saçılan ilk cümleler, kredi genişlemesi başladı iktida...

İklim değişikliğinin sosyo-ekonomisi
Dünyanın nicedir çok kalabalık, çok sıcak, çok kurak ve ani tehditlerle dolu olduğunu biliyor, anlıyorduk da bu kadarını beklemiyorduk elbette. Şunun şurasında her türlü ...

Toplumun devleti, piyasanın devleti
Bu köşeyi takip edenler bilirler, sık sık burada; çevrenin talan edilmesine, ranta, ülkedeki ormanlardan, tarım alanlarından, ırmaklara, su havzalarına ülkenin ve dünyanı...

Bir adalet meselesi olarak su ve susuzluk
Ekonomik verileri finansal atraksiyonlar arasından çekip çıkaran analizlerde ne tarımsal alanların mutlak ve nisbi değeri, ne küresel ısınmanın yarattığı tehditler ve bun...

Göç’ün intikamı
Düzenin yarattığı en büyük tuzaklardan biri, kendi sıkıntına başka insanların neden olduğunu size inandırmaktır. Size böyle bir illüzyonu satarlar. Yoksulluğun, çaresizli...

Rantiye Kapitalizmi ve yeni yoksullaşma
Zamanında sağlam bir sosyalist pratikten seneler içinde dizginsiz bir liberalizme geçen Çetin Altan, Türkiye’de ekonominin gelişmemesinin hatta ülkenin geri kalmasının en...