İsa Karakaş

:6
Yabancı ve Mavi Kartlıların Genel Sağlık Sigortasından fayda...
Ülkemizde çalışan, öğrenim gören, iltica eden, ev alan ve diğer birçok sebeple milyonlarca yabancı gelmektedir. Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişiler ile izinle Tü...

Yabancı ve Mavi Kartlıların Genel Sağlık Sigortasından fayda...
Ülkemizde çalışan, öğrenim gören, iltica eden, ev alan ve diğer birçok sebeple milyonlarca yabancı gelmektedir. Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişiler ile izinle Tü...

:6
Çocuk çalıştırmada kural tanımayanlara bu cezalar uygulanaca...
Çocukların bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmeleri, eğitim ile güvenlikleri göz önünde bulundurularak iş mevzuatında çocuk çalıştırmada birtakım sınırlamalar ve kurallar...

:16
Yasalaşırsa engelliler hem özel sektör hem de kamuda daha ço...
Ülkemizde engellilerin işçi olarak istihdamı, İş Kanununda öngörülen kota sistemi ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu kota sistemi kapsamında özel sektör ve kamu iş yerler...

:24
Bağ-Kur'luların emekliliğinde püf noktaları
Her gün yüzlerce Bağ-Kur’lu okuyucumuz ne zaman emekli olacaklarını sormaktadır. Tek tek her gelen soruyu cevaplamamız mümkün olmadığından Bağ-Kur’lu kadın ve erkek okuyu...

Bağ-Kur'luların emekliliğinde püf noktaları
Her gün yüzlerce Bağ-Kur’lu okuyucumuz ne zaman emekli olacaklarını sormaktadır. Tek tek her gelen soruyu cevaplamamız mümkün olmadığından Bağ-Kur’lu kadın ve erkek okuyu...

:4
Yurt dışından getirilen ilaçların bedelini SGK karşılar mı?...
Bazı hastalıklara ilişkin ilaçlar maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Bu nedenle bulunmayan hayati öneme sahip ilaçların yurt dışından temininin mümkün olup olmadığı hast...

:6
Emekliliği bulunmayan yaşlılara, prim şartı olmadan 1913,37...
Devlet, emekliliği bulunmayan yaşlı vatandaşlara herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek kalmadan sosyal yardımlar yapmaktadır. Bu kapsamda her yıl devlet bütçesinden ...

:8
SGK, iş kazası uygulama ve teftişlerinde değişikliğe gitti...
SGK, iş kazası hâlinde emeklilik için gerekli şartları aramadan birçok yardım sağlamaktadır. Bunlar; emeklilik mevzuatını içeren yardımlar, sigortalıya sürekli iş göremez...

Emekli olduktan sonra işe iade davasını kazananların durumu...
İş Kanunu’na göre, iş akdi feshedildikten sonra geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığının mahkeme kararıyla tespit edilmesi hâlinde, sigorta...

:4
İŞ ARAMA İZNİ VERİLMEYEN ÇALIŞANA %100 ZAMLI ÜCRET...
Belirsiz süreli olarak bir işte çalışmakta olan işçinin, iş sözleşmesinin ister işveren tarafından ister ise işçi tarafından sona erdirilmek istenmesi hâlinde işçinin kıd...

:18
EYT/Emeklilikte yaşa takılanlarda en şanslı olanlar
1999 yılında bir gece ansızın yürürlüğe konan yasa ile EYT/emeklilikte yaş engeline takılanlar için iktidar cenahında ilk somut adım Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, Sosyal Pol...

EYT/Emeklilikte yaşa takılanlarda en şanslı olanlar
1999 yılında bir gece ansızın yürürlüğe konan yasa ile EYT/emeklilikte yaş engeline takılanlar için iktidar cenahında ilk somut adım Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, Sosyal Pol...

:8
“Dedikodu yapmak” tazminatsız işten çıkış nedeni...
İş Kanunu’nda işverene, belirli durumlarda işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi verilmiştir. İşçinin davranışları nedeniy...

:4
Emekli aylığı hesaplamada memurlar arasında ayrım var...
SSK (4/1-a), Emekli Sandığı (4/1-c) ve Bağ-Kur’luların (4/1-b), emekli aylıkları farklı esaslara göre hesaplanmaktadır. (4/1-c) kapsamında yer alan memur ve diğer kamu gö...

Emekli aylığı hesaplamada memurlar arasında ayrım var...
SSK (4/1-a), Emekli Sandığı (4/1-c) ve Bağ-Kur’luların (4/1-b), emekli aylıkları farklı esaslara göre hesaplanmaktadır. (4/1-c) kapsamında yer alan memur ve diğer kamu gö...

:2
EYT/Emeklilikte yaşa takılanlara "Bilgin" çözümü
1999 yılında Marmara depremi esnasında üçlü koalisyon yönetimi tarafından yürürlüğe konan 4447 Sayılı Kanun ile sonradan getirilen “Yaş” engeli ile hemen hemen her aileyi...

EYT/Emeklilikte yaşa takılanlara "Bilgin" çözümü
1999 yılında Marmara depremi esnasında üçlü koalisyon yönetimi tarafından yürürlüğe konan 4447 Sayılı Kanun ile sonradan getirilen “Yaş” engeli ile hemen hemen her aileyi...

Vergi indirimi ile erken emeklilikte püf noktaları
SGK’da tek bir emeklilik uygulaması yoktur. Çalışanların statüsü, tabi oldukları kanunlar, geçici ve sürekli hastalıkları, sigortalılıktan önce ve sonrasında oluşan sakat...

:4
Çalışanların alacak ve tazminatlarındaki sorumlulukta püf no...
Çalışanların tek gelir kaynağı elde ettikleri ücret ve bu ücrete bağlı alacak ve tazminatlardan oluşmaktadır. İşçinin ve ailesinin ayrıca toplumsal huzurun sağlanması içi...

Facebook'ta paylaş