İrfan Süleymanoğlu

:3
Bâb-ı baba
Kapı, kısım ya da bölüm diye manalandırılır ‘bâb’. ‘Baba’ ise bir çok dilde ya aynen ya da benzer şekilde kullanılan bir sözcük.Dilimizde bir deyim var ‘baba evi’ ...

:2
Nur ve kuvvet
İnsanın fıtratı insanlığının ayarıdır. Yaratılışındaki yerleştirilmiş özelliklerdir.Rahm-ı maderde; o fıtrat üzere, Rahîm olan Zat-ı Kerîm’in keremiyle rahmedilmek...

Seherde öten bülbüller ne söyler?
Hangi gül çehrenin sevkiyledir bilinmeyen, derin bir vecd içinde ötüyordu bülbüller. Teheccüd zama- nıydı. Pencereyi açtığında içeriye dolan serin havanın taşıdığı bu bül...

:3
Koronadan Kur’ân’a
Koronavirüs salgınından dolayı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedrici olarak bir çok yasaklar yürürlüğe konuldu ve konulmaya da devam edilmekte.Bu salgın, ...

:12
Kurban kesen karîb olur
Cenab-ı Hak kullarının her hal ve hareketini yakînen bilir, asla uzaklığı tahayyül bile edilemez, her türlü hal ve hareketlerine nezaret eder. Rahmet ve şefkatiyle...

Yaz Aşkı
Gel! Şu hercâî çiçekleriyle; kabiliyeti ibadetine matuf şu çiçeğin tezyinatına bak! Cemâle meftun her gözün, şevke tâbi her âşığın ilgisini çekmek için arz-ı endam...

:6
Âli bir hayat
Bediüzzaman “âlî - yüce” bir hayat yaşamıştır. “Ulvî – yüce, yüksek” bir dâvânın yılmaz savunuculuğunu hayatının ana zembereği olarak belirlemiştir. Kur’ân aşkıyl...

Nurlu ufuklara...
Bazı yıllar önemlidir. Kuruluş, kurtuluş, fetih, doğum, ölüm, v.s… On yıllar, elli yıllar, yüz yıllar, bin yıllar geçse de bu günler unutulmaz. Kişilerin ya da beş...

:5
Kardeşim elli yaşında!
Ben ondan yaşlıyım; fakat o benden büyük. Çünkü ben bir şahısım o ise şahs-ı maneviyi temsil ediyor. Ben o manevî camianın efradından bir ferdim inşallah; o ise ce...

:2
Sıhhat-i muhakeme
Sıhhat-i muhakemenin zıddı maraz-ı muhakeme, hastalıklı düşünce, yanlış yorum. Doğru ve sağlıklı düşünme, aklını güzel kullanma, sağlıklı değerlendirme, doğru yarg...

:13
Bir başka açıdan okuma mevsimi
Yaz bitti. Okuma mevsimi bitti (mi?). Hayır, bitmedi!.. İnsan hayatı bir okuma mevsimi aslında. Kâinatı okuma mevsimi… “Acele edip kışta geldiğini” söyleyen manevî...

Okuma mevsimi
“Modern” tabiriyle makyajlanan ve insanlığa, bilhassa da ehl-i imana yutturulmaya çalışılan dünyanın heva ve hevese bakan yüzünün aldatıcılığını hatırdan çıkarmamak gerek...

Üstünlük denilince
Başkalarına karşı kendisini üstün görmek, insanların en büyük zaaflarından birisidir. Faziletfüruşluk olarak da ifade edilmektedir. Halbuki bu fiili işleyen birisi...

:3
Hayretle bakıp zevk ile mütalâa etmek
Müceddid-i Azam; nur-u îman gözlüğü ile bakarsa, insanların kâinat sergisinde teşhir edilen garib, acib kudretin mu’cizelerini görmek ve mütalâa etmek için Sultan-ı Ezelî...

Bahtiyar
Dokuzuncu Mektup’da; “Görüyorum ki: Şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki: Dünyayı bir misafirhane-i askerî telâkki etsin ve öyle de iz’an etsin ve ona göre hareket etsi...

Ay ışığında teheccüd
Eşi onu madden bırakıp ebedî saadetgâhında beklemeye başlayalı yaklaşık üç yıl olmuştu. Bir akşam namazından sonra, sofra hazırlarken mahallenin camisinden gelen b...

:1
Vakit imandır
Herkesin bildiği bir söz vardır: “Vakit nakittir.” Yani vakit parayla özdeşleştirilerek ona kıymet atfedilmiştir. İnsan da bunu “Evet vakit hem nakittir (para kadar değer...

:21
Muhteşem bir tefekkür zamanı: Namaz tesbihatı
Namaz tesbihatı, “Tarîkat-ı Muhammedîdir” (asm); yani İlâhî yükseliş yollarının özüdür… Her namaz vaktinde, milyonlarca mü’min beraberce; “Serzakir” olan Zat-ı Ahmediye’y...

:6
Ölümü anlamlandırmak
Ölüm öldürülmüyor, kabir kapısı kapanmıyor.” Ebedî değil hayat; ömür, gün geliyor, tükeniveriyor. Belirlenmiş bir ömrü var her varlığın; tükenme yolunda. Ölüm ve h...

:4
Sarı Çiçek
Sarı çiçeği kopartıp, annesine “Anne bak!” diye ünleyerek götürdüğünde, sanki annesinin o zamana kadar hiç o çiçekten görmediğini düşünmüştü; içindeki çocukluk duygusunun...