İoanna Kuçuradi

:3
10 Aralık 2020 Mesajı
Birleşmiş Milletler Örgütü kurulur kurulmaz, bu örgütün ilk yaptıklarından biri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni oluşturmak ve ilan etmekti. 72 yıl önce ilan edilen ...