İmdat DONMAZ

:48
Müfritane irtibat
Ahirzamanda herşeyin fevkinde hizmet-i imaniye en kudsî vazifedir. Nur Talebeleri de bu kudsî vazifeyi hayatlarının merkezine alacak şekilde yaşamalarıdır. Nur Tal...